ATO Haberler

Yaşanabilir bir dünya için 20 Eylül'de Kuğulu Park'tayız!
Yaşanabilir bir dünya için 20 Eylül'de Kuğulu Park'tayız!

Bu bilinçle yola çıkan ve iklim krizine karşı politikalar geliştirilmesini talep eden gençler bu 20 Eylül'de tüm dünyada sokağa çıkma çağrısı yapıyor. Haberi Oku...

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı'nı ziyaret etti
Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı'nı ziyaret etti

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut ve TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı ve ATO Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Filiz Ünal, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bahattin İlter’i ziyaret etti. Haberi Oku...

TTB ve ATO Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü
TTB ve ATO Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü

12 Eylül 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen görüşmede, TTB Heyeti “Sağlıklı ve Güvenli Bir Ankara İçin Bazı Öneriler” başlıklı bir raporu, ATO heyeti de “Ankara’nın Sağlığı”na ilişkin verileri içeren raporu Yavaş’a iletti. Haberi Oku...

ATO’nun  düzenlediği “Barış Konuşmaları” yapıldı
ATO’nun düzenlediği “Barış Konuşmaları” yapıldı

Ankara Tabip Odası’nın öncülüğünde düzenlenen “Barış Konuşmaları” etkinliği 14 Eylül 2019 Cumartesi günü TTB Merkez Binasında gerçekleştirildi. Haberi Oku...

12 Eylül Zihniyetine Karşı Tüm Demokrasi Güçleri ile Omuz Omuza Mücadeleye Devam!
12 Eylül Zihniyetine Karşı Tüm Demokrasi Güçleri ile Omuz Omuza Mücadeleye Devam!

12 Eylül faşist darbesi, tüm emekçilerin yoğun mücadeleler ile kazandığı haklarını yok etmekle kalmamış, toplumun sınıfsal, sosyo-ekonomik, kültürel ve ideolojik yapısını parçalayıp yeniden inşa görevini üstlenmiştir. Haberi Oku...

Kamuda Çalışan Hekimlerin Yıllık İzin Hakkının Gaspına Karşı Odamız Harekete Geçti
Kamuda Çalışan Hekimlerin Yıllık İzin Hakkının Gaspına Karşı Odamız Harekete Geçti

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; "yurt dışında veya yurt içinde düzenlenecek kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak istenilmesi halinde personelin Haberi Oku...

Dr. Selma Güngör aile hekimliği görevine iade edilsin
Dr. Selma Güngör aile hekimliği görevine iade edilsin

Duruşmada, Dr. Selma Güngör’ün TTB Merkez Konseyi üyesi olarak yapılan bir açıklama nedeniyle aile hekimliği sözleşmesinin fesih edilmesinin bütün yönleriyle hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Haberi Oku...

Kent Düşleri Proje Fikir yarışması başladı
Kent Düşleri Proje Fikir yarışması başladı

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir.  Haberi Oku...

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlandı
1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlandı

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri Tandoğan Meydanından, barış talebini haykırdı. Haberi Oku...

Savaş Sağlığı Bozar Barış Hemen Şimdi
Savaş Sağlığı Bozar Barış Hemen Şimdi

Ankara Tabip Odası olarak sağlıklı bir toplumun, aydınlık bir geleceğe inanan bireylerin, birlikte huzur içinde yaşama azminin gerçek reçetesinin barışı yaşamın her alanına hakim kılmak olduğunu biliyoruz. Haberi Oku...Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun