ATO Haberler

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!
Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! Haberi Oku...

Hastanelerimizi Kapatmaya Devam Etmek İstiyorlar
Hastanelerimizi Kapatmaya Devam Etmek İstiyorlar

Hastanemi Açın Platformu, Etlik Şehir Hastanesinin açılmasıyla 5 kamu hastanesinin daha kapatılacak olması sebebiyle bir basın açıklaması düzenledi. Haberi Oku...

Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz
Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz

TTB’nin çağrısıyla tüm tabip odalarında eş zamanlı olarak Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz başlıklı basın açıklaması yapıldı. Haberi Oku...

Cezaevinde Çocuk Olmaz
Cezaevinde Çocuk Olmaz

Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu cezaevinde bulunan çocuk tutuklu ve hükümlülerin durumuna dikkat çekmek için bir basın açıklaması düzenledi. Haberi Oku...

Hekimler siyasi parti temsilcilerine bordrolarını gönderdi
Hekimler siyasi parti temsilcilerine bordrolarını gönderdi

TTB'nin çağrısıyla hekimler bordrolarını TBMM Başkanı’na, TBMM Başkanvekillerine ve siyasi parti merkezlerine gönderdi. Haberi Oku...

"Açlık Sınırında Emekli Hekim Maaşı Hak Değildir!"

Ankara Tabip Odası (ATO) ve Emekli Hekim Komisyonu açlık sınırındaki emekli hekim maaşlarına dikkat çekmek üzere basın toplantısı düzenledi. Haberi Oku...

Anayasa Mahkemesi’nden Sağlık Bakanlığı'nın Güvenlik Soruşturması Keyfiyetine Hak İhlali Kararı
Anayasa Mahkemesi’nden Sağlık Bakanlığı'nın Güvenlik Soruşturması Keyfiyetine Hak İhlali Kararı

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hak ettiği kamu görevine ataması yapılmayan bir hekimle ilgili, hak ihlali kararı vermiştir. Haberi Oku...

“VERBİS Kayıt Yükümlülüğü- Sorunlar ve Sorular” başlıklı çevrim içi toplantı gerçekleştirildi
“VERBİS Kayıt Yükümlülüğü- Sorunlar ve Sorular” başlıklı çevrim içi toplantı gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası tarafından “VERBİS Kayıt Yükümlülüğü- Sorunlar ve Sorular” başlıklı çevrim içi toplantı gerçekleştirildi. Haberi Oku...

Aile Sağlığı Merkezlerinde Rapor Düzenlenmesi ve Hekim Bağımsızlığı Hakkında Üyelerimize Bilgi Notu
Aile Sağlığı Merkezlerinde Rapor Düzenlenmesi ve Hekim Bağımsızlığı Hakkında Üyelerimize Bilgi Notu

Birinci basamak sağlık kurumları olan Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimleri tarafından tek hekim sağlık raporu düzenlenmesi konusunda en son yasal düzenleme 2020 yılında yayınlanmış olan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergedir. Haberi Oku...

TTB ve Tabip Odaları: Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sonuç Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam!
TTB ve Tabip Odaları: Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sonuç Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam!

TTB ve tabip odaları, “Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamındaki Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum ve 15 Aralık G(ö)REV eylemleri ile önümüzdeki süreci değerlendirmek üzere 21 Aralık 2021 günü bir basın toplantısı düzenledi. Haberi Oku...