Halk Sağlığı Komisyonu Faaliyetleri

Halk Sağlığı Komisyonu 2020-2022 Faaliyet Raporu 

27 Ekim 2021

Pandemi ve Toplumsal Eşitlik Talebi

Konuşmacı: Dr. Erhan Nalçacı 

10 Kasım 2021

Barınma Hakkı

Film Gösterimi ve Tartışma: EKUMENOPOLİS

24 Kasım 2021

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele

Konuşmacı: Av. Müjde Tozbey Erden

(Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği YK Başkanı )

8 Aralık 2021

“Dayanışma Yaşatır”  HPV Aşı Kampanyası Nasıl Örgütlendi?

Konuşmacı: Ecz. Cem Kılınç

22 Aralık 2021

Sağlık Alanında Ne İstiyoruz?

Konuşmacı: Dr. Bayazıt İlhan

28 Şubat 2022

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Halk Sağlığı Komisyonu, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen, gittikçe yokullaşan vatandaşlarımızın durumuna dikkat çekmek için 28 Şubat 2022 tarihinde “Yoksulluk Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

https://ato.org.tr/announcement/show/526

 

 

 

Film Gösterimi ve Söyleşi

12 Ekim 2016

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı komisyonunun katkılarıyla 12 Ekim Çarşamba günü film gösterimi ve söyleşi yapıldı. ATO’da gerçekleştirilen etkinlikte Tarık Akan’ın “Çark” filmi izlendi. Film gösterimine ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Önal, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik ve çok sayıda hekim katıldı.

 

 

“Toplumcu Sağlık Ve Tarihsel Kökenleri” Sunumu

12 Ekim 2016

Sunum ve tartışmalarına 12 Ekim 2016 tarihinde Tarık Akan’ın Çark filminin gösterimi ve sunumu ile başlayan Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu, bu hafta ise karşımıza “Toplumcu Sağlık ve Tarihsel Kökenleri” başlıklı bir sunum ile çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencileri Gizem Yavuz ve Mert Güngör tarafından ele alınan konu iki başlıkta incelendi.

Sunumun ilk yarısından sorumlu olan Gizem Yavuz Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı ile paneli başlattı. Bu sağlık tanımında yer alan ruhsal iyilik kavramına kısaca değindi. Ardından sağlık tanımındaki başka bir parametre olan toplumsal iyiligi Küba'nın sağlık politikalarını açıklayarak örnekledi. Sağlığa kâr temelli yaklaşıma karşı hak temelli yaklaşım başlığı altında Çarlık Rusya ve SSCB sağlık politikalarını karşılaştırdı. Ardindan Sermaye ve Tıp başlığı ile sermayenin tıp alanındaki kontrolü nasıl sağladığını tablo ile anlattı. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Mücadelesi bölümünde kaybedilen kazanımlardan bahsetti. Son olarak işçi sağlığı ve üretim tarzını açıkladı ve toplumcu sağlık anlayışının gerçek ve tam anlamı ile sağlık politikasında yer bulmasının ancak ve ancak sınıfsal eşitliğin mevcut olduğu düzen ile sağlanabileceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı. Gizem Yavuz’un ardından sözü alan Mert Güngör, toplumcu sağlığın hangi özgün tarihsel koşullar altında ortaya çıktığını ve bu düşüncenin beslendiği kaynakları anlatan bir sunum yaptı. Birçok başlıktan oluşan sunum, “Kapitalist Tıp Nasıl Ortaya Çıktı?” sorusunu cevaplayarak başladı. Sanayi devriminden sonra Avrupa’nın büyük kentlerine doğru gerçekleşen yoğun göç dalgasının ardından ortaya çıkan sefaletin kaynağını arayan Engels’in “İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu” başlıklı çalışmasının toplumcu tıp tarihinin en önemli eserlerinden birisi olduğuna değinildi. Bu çalışmanın tarihsel öneminin toplumcu tıp tezinin ilk kez işlendiği eser olması olduğu ve ardıllarına düzen karşıtı bir pencereden bakma yetisini kazandırdığı vurgulandı. Engels’in yararlandığı Edwin Chadwick’e ait “İngiltere’de Çalışan Nüfusun Durumu” başlıklı rapordan kısaca bahseden sunum, Rudolf Virchow’un toplumcu tıp düşüncesine ne gibi katkıları olduğunun özetlenmesi ile son buldu.

Halk Sağlığı Komisyonu 2016-2018 dönemi faaliyet raporu

Halk sağlığına ilişkin her konuyu tarihselci bir bakış açısıyla değerlendiren Halk Sağlığı Komisyonu düzenli olarak
Çarşamba Seminerleri vermekte, alana dair her konuyu diyalektik ve tarihsel materyalist bir çözümlemeye
tabi kılarak tartışmakta ve halkın sağlığını ilgilendiren sorun başlıklarına ilişkin çözüm önerilerine kolektif bir
tartışmayla ulaşmayı hedeflemektedir.
Tabloda yer alan programdan bütünüyle de gözlemlenebileceği gibi 2016-2017 Güz Dönemi seminerleri
Toplumcu Sağlık ve Tarihsel Kökleri başlıklı çalışmanın sunumu ile açılmış, “Aşı Reddi de Nereden Çıktı?” sunumu
ile sona ermiştir. Dönem içinde 3 film gösterimi yapılmıştır. 2016-2017 Bahar Dönemi seminerleri Tıp
Fakültesi öğrencilerinin yaptığı “Sosyalist Ülkelerde Çocuklar” başlıklı çalışma sunumu ile başlamış, “ABD’de
Artan Sınıfsal Eşitsizlikler ve Halk Sağlığına Yansıması” başlıklı sunum ile sona ermiştir.
2017/2018 Güz dönemi seminerlerinin ilki “Yeni Müfredat Değişikliği Çocuklarımıza Ne Getirecek?” başlıklı
tartışma olmuştur. Türkiye’de eğitim müfredatından evrim gibi temel nitelikte bir bilimsel teorinin çıkartılması,
bilimsel yöntem yerine büyüsel düşüncenin ideolojik atmosferi belirlemeye başlaması ve ‘manevi değerler eğitimi’
adı altında cihat propagandasının yapılması ATO Genel Sekreteri Dr. Mine ÖNAL’ın moderatörlüğünde
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ebru Aylar ve TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Ilgın GÖKLER DANIŞMAN’ın sunumlarıyla bu seminerde ele alınmıştır. Dönem içinde 2 film
gösterimi ve 1 belgesel gösterimi gerçekleştirilmiştir, Küba ve Sağlık semineri güz döneminin son semineridir.
2017/2018 Bahar dönemi ilk semineri ise “AKP Türkiye’sinde Sermaye: Kaybettiler mi Kazandılar mı?”
başlıklı çalışmanın sunumu ile gerçekleşmiştir.
25 Mart 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salonda Dr. Nevzat Eren
16. Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Ankara Tabip Odası ve TTB Halk Sağlığı Kolunun
işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun konusu “Bir Sistem Sorunu Olarak: AŞI” olarak belirlenmiştir.

Hekimler, tıp fakültesi öğrencileri, ebe ve hemşireler, biyologlar ve eğitimciler halk sağlığını ilgilendiren ve
geniş bir alana yayılan konularda seminerler hazırlanması ve tartışmaların yürütülmesi için emek vermiştir.
Spor ve Toplum, İlaç endüstrisi, Şehir Hastaneleri Gerçekleri, Venezuela ve Sağlık, Küba ve Sağlık ele alınan
konular arasındadır. 2016-2018 tarihleri arasında yapılan etkinliklerin detaylı bilgisi aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.


Tarih Başlık Konuşmacı
12/10/2016 Çark Film Gösterimi ve Tartışma
19/10/2016 Toplumcu Sağlık ve Tarihsel Kökleri: Mert GÜNGÖR
Gizem YAVUZ
26/10/2016 Şeker: Beyaz Ölüm M. Fulya TUTAR SELÇUK
02/11/2016 Nobel Alan Nazi Hasan ÇALIŞKAN
09/11/2016 Spor ve Toplum Hasan Barış ILGAZ
Hüseyin Talha KOZAN
16/11/2016 Hekim Seçme Özgürlüğü Neden Kabul Edilemez? M. Volkan KAVAS
24/11/2016 İlaç Endüstrisi, Pazarlama ve Sağlık Mustafa TEMİR
07/12/2016 Çoçuk İstismarı Tuğba TURACI
Merve Nur BAY
14/12/2016 Do communists have better sex Film Gösterimi ve Tartışma
20/12/2016 Hekim Seçme Özgürlüğü Neden Kabul Edilemez?
(İBNİ Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu)
M. Volkan KAVAS
21/12/2016 Hekim Seçme Özgürlüğü Neden Kabul Edilemez?
(ODTÜ SRM Toplantı Salonu)
M. Volkan KAVAS
04/01/2017 Suriye ve Medya Yalanları Erman ÇETE
Tolga Buğra IŞIK
11/01/2017 Darwin’s Nightmare Film Gösterimi ve Tartışma
18/01/2017 Aşı Reddi de Nereden Çıktı? Emine TOPÇU, Ogu Nur
DERECİ, Abdullah YILDIZ,
M.Volkan KAVAS
08/02/2017 Sosyalist Ülkelerde Çoçuklar Mert GÜNGÖR
Yarkın KARATAŞ
13/02/2017 Yazar ve Sanatçıların İzlenimleriyle Sovyetler Birliği Tarihi Erhan NALÇACI
22/02/2017 Malpraktis Yasası Hastayı Koruyor mu? Gizem YAVUZ
01/03/2017 BES: Bireysel Emeklilik Soygunu Nedir? Nasıl çıkılır? Emine TOPÇU
Nazime ÇELİK
15/03/2017 Sağlıkta Dinci Gericilik: Alp YILDIRIM
22/03/2017 Yugoslavya Yıkılırken Tenisçi Monica Seles Hasan ÇALIŞKAN
25/03/2017 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu Komisyon üyeleri
29/03/2017 Türkiye Burjuva Devriminde İttihat ve Terrakinin Rolü Hasan Barış ILGAZ
30/03/2017 BES Ne Getiriyor Ne Götürüyor
(İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu)
Mustafa TEMİR
05/04/2017 Şehir Hastaneleri mi, Sağlık Otellleri mi? Hatice VİCDAN
06/04/2017 Zorunlu BES Ne Getiriyor Ne Götürüyor
(AÜTF, 50. Yıl Amfisi)
Mustafa TEMİR
12/04/2017 İnsanlığın Gelişimi ve Geleceğinde Sovyet Uzay
Araştırmalarının Yeri
Emel GÜNEŞ

19/04/2017 Aydınlanma Serüveninde Bir Eşik: Geçmişten Günümüze
Kadavra Kullanımı
Evrim GÖKÇE
26/04/2017 Referandumu Konuşuyoruz. Şimdi Ne olacak? Komisyon üyeleri
03/05/2017 I, Daniel Blake Film Gösterimi ve Tartışma
10/05/2017 Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları Aslıhan ÇAKALOĞLU
ILGAZ
17/05/2017 Doktorlar Neden Sigara İçerler? Aydoğan TANTÜRKÜ
24/05/2017 Tıp Öğrencilerinin Araştırması: Ankara Tıp’taki Taşeron İşçilerin
Yaşam ve Çalışma Koşulları
Mert GÜNGÖR
Doğukan GÜL
31/05/2017 ABD’de Artan Sınıfsal Eşitsizlikler ve Halk Sağlığına Yansıması Aslıhan ÇAKALOĞLU
ILGAZ
04/10/2017 Yeni Müfredat Değişikliği Çocuklarımıza Ne Getirecek? Ebru AYLAR
Ilgın GÖKLER
Moderatör: Mine ÖNAL
11/10/2017 Şehir Hastaneleri Gerçekleri Ebru BASA
Asuman DOĞAN
18/10/2017 Venezuela ve Sağlık Hasan Barış ILGAZ
25/10/2017 İsyan Film Gösterimi ve Tartışma
01/11/2017 Türkiye’de Devrim ve Karşı Devrim Mert GÜNGÖR
08/11/2017 1920’ler Almanya’sı ve yakın Tarihe Etkisi Aslıhan ÇAKALOĞLU
ILGAZ
15/11/2017 Sınıf Mücadeleleri ve Sanat Erhan NALÇACI
22/11/2017 Gericiliğin Karanlığında Evrimin Işığı Emine TOPÇU
29/11/2017 Fidel es Fidel Belgesel Gösterimi ve
Tartışma
06/12/2017 1968 Prag “Baharı” Ogün ERATALAY
20/12/2017 Dünden Bugüne Filistin Sorunu Erman ÇETE
27/12/2017 AKP Dönemi ve Çocuk Yaşta Evlilikler Ilgın GÖKLER DANIŞMAN
Selen DOĞAN
03/01/2018 Bir Halk Düşmanı Film Gösterimi ve Tartışma
10/01/2018 Küba Devrimi ve Sağlık Zehra SU
07/02/2018 AKP Türkiye’sinde Sermaye: Kaybettiler mi Kazandılar mı? Mert GÜNGÖR
14/02/2018 Berlin Duvarı Neden Kuruldu, Neden Yıkıldı? Hüseyin Talha KOZAN
21/02/2018 Sağlık Haberleri ve Burjuva Medyası Hatice VİCDAN
28/02/2018 Ot, Kafa, Bavul, Öküz: Sol Gösterip Sağ Vurmak Selin FIRAT
Mert GÜNGÖR
07/03/2018 Yeni Veriler Işığında Diyalektik Materyalizm: Sinaptik
Entegrasyon
Erhan NALÇACI