Geçmiş ATO Yönetimleri

1992-1994 ATO Yönetimi

 Dr. Ulya Ertem (Başkan)

 Dr. Nesrin Çobanoğlu (Genel Sekreter)  Dr. Arif Özdemir (Üye)  Dr. Faruk Coşkun (Üye)
 Dr. Ümit Erkol (Üye)  Dr. Sabri Dokuzoğuz (Üye)  Dr. Mete Alp (Üye)  

 

1994-1996 ATO Yönetimi

 Dr. Mehmet Altınok (Başkan)  Dr. Cihad Ogan (Genel Sekreter)  Dr. Eşref Önder (Üye)  Dr. Buhara Önal (Üye)
 Dr. Hakan Gönendik (Üye)  Dr. Cumhur Akpınar (Üye)  Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan (Üye)  

 

1996-1998 ATO Yönetimi

 Dr. Mehmet Altınok (Başkan)  Dr. Cihad Ogan (Genel Sekreter)  Dr. Suat Tülek (Üye)  Dr. İncilay Kılıç (Üye)
 Dr. Alparslan Apan (Üye)  Dr. Eşref Önder (Üye)  Dr. Yaşar Çalışkan (Üye)  

 

1998-2000 ATO Yönetimi

 Dr. İskender Sayek (Başkan)  Dr. Zühal Ergönül (Genel Sekreter)  Dr. Enver Cahit Işılak (Üye)  Dr. Tufan Kaan (Üye)
 Dr. Asuman Bozkurt (Üye)  Dr. Erhan Nalçacı (Üye)  Dr. Ercan Yavuz (Üye)  

 

2000-2002 ATO Yönetimi

 Dr. Ümit Erkol (Başkan)  Dr. Tufan Kaan (Genel Sekreter)  Dr. Altan Ayaz (Üye)  Dr. Sinan Adıyaman (Üye)
 Dr. Vahide Bilir (Üye)  Dr. Erhan Nalçacı (Üye)  Dr. Gönül Tanır (Üye)  

 

2002-2004 ATO Yönetimi

 Dr. Sinan Adıyaman (Başkan)  Dr. Altan Ayaz (Genel Sekreter)  Dr. Emir Kurtuluş Arıkök(Üye)  Dr. Binnaz Başaran (Üye)
 Dr. Semih Tatlıcan (Üye)  Dr. Hakan Şatıroğlu (Üye)  Dr. Ümit Erkol (Üye)  

 

2004-2006 ATO Yönetimi

 Dr. Ali Gököz (Başkan)  Dr. Semih Tatlıcan (Genel Sekreter)  Dr. Özge Yenier Duman (Üye)  Dr. Seracettin Kaya (Üye)
 Dr. Önder Okay (Üye)  Dr. Nadir Sevinç (Üye)  Dr. Selçuk Atalay (Üye)  

 

2006-2008 ATO Yönetimi

 Dr. Önder Okay (Başkan)  Dr. Ercan Yavuz (Genel Sekreter)  Dr. Figen Şahpaz (Üye)  Dr. Selçuk Atalay (Üye)
 Dr. Vahide Bilir (Üye)  Dr. Esin Şenol (Üye)  Dr. Hamid Boztaş (Üye)  

 

2008-2010 ATO Yönetimi

 Dr. Gülriz Erişgen (Başkan)  Dr. Aytuğ Balcıoğlu (Genel Sekreter)  Dr. Serdar Öztürk (Üye)  Dr. Dilek Aslan (Üye)
 Dr. Abdulkadir Özbek (Üye)  Dr. Bayazıt İlhan (Üye)  Dr. Zehra Aycan (Üye)  

 

2010-2012 ATO Yönetimi

Dr. Bayazıt İlhan (Başkan) Dr. Selçuk Atalay (Genel Sekreter)  Dr. Özden Şener (Üye) Dr. Korel Yalman (Üye)
Dr. Selçuk Dağdelen (Üye) Dr. Egemen Aktaş (Üye) Dr. Aytül Çakcı (Üye)   

 

2012-2014 ATO Yönetimi

 Dr. Özden Şener (Başkan)  Dr. Selçuk Atalay (Genel Sekreter)  Dr. Haluk Alagöl (Üye)  Dr. Rıza Özbek (Üye)
 Dr. Sarp Saraç (Üye)  Dr. Ebru Basa (Üye)  Dr. Aytül Çakcı (Üye)  

 

2014-2016 ATO Yönetimi

 Dr. Çetin Atasoy (Başkan)  Dr. Ebru Basa (Genel Sekreter)  Dr. Onur Naci Karahancı (Üye)  Dr. Rıza Özbek (Üye)
 Dr. Mine Önal (Üye)  Dr. Haluk Alagöl (Üye)  Dr. Asuman Doğan (Üye)  

 

2016-2018 ATO Yönetimi

 Dr. Vedat Bulut (Başkan)  Dr. Mine Önal (Genel Sekreter)  Dr. Zafer Çelik (Üye)  Dr. Emel Bayrak (Üye)
 Dr. Metin Baştuğ (Üye)  Dr. Onur Naci Karahancı (Üye)  Dr. Benan Koyuncu (Üye)  

 

2018-2020 ATO Yönetimi

 Dr. Vedat Bulut (Başkan)  Dr. Ali Karakoç (Genel Sekreter)  Dr. Gülgün Kıran (Üye)  Dr. Emel Bayrak (Üye)
 Dr. Ramazan Akçan (Üye)  Dr. Gül Bakır (Üye)  Dr. Arif Müezzinoğlu (Üye)  

 

2020-2022 ATO Yönetimi

 Dr. Ali Karakoç

(Başkan)

 Dr. Muharrem Baytemür

(Genel Sekreter)

Dr. Gülseren Çeliksöz

(Üye)

 Dr. Ümit Yaşar Öztoprak

(Üye)

 Dr. Ayşe Uğurlu

(Üye)

 Dr. Laleş Tunç

(Üye)

 Dr. Haydar Can Dokuyan

(Üye)