Üyelik Ödentileri

Üyelik aidat borcunuzu (bu yıl ve geçmiş yıllar) öğrenmek için 418 87 00’ı arayabilirsiniz.

2018 Yılı Üyelik Ücretleri

Oda kayıt ücreti: 70,00 TL

Mesleğini serbest olarak yürüten hekimler ve işyeri hekimleri için
390,00 TL

Mesleğini asistan olarak yürüten hekimler
120,00 TL

Diğer Hekimler
245,00 TL

TTB kimlik ücreti: 55,00 TL

Protokol defteri: 70,00 TL

Kanuni Zorunluluk

6023 sayılı kanun uyarınca Türkiye'deki bütün tabip odalarının verdikleri hizmetler için üyelerden alınan aidatlar her yıl TTB tarafından belirlenmektedir.

Faiz

Geçmiş yıllara ait aidat borçları için faiz hesaplanmaktadır. Bu uygulama kanun gereğince bir zorunluluk olup; hiç bir meslek örgütünün faiz almamak, iskonto yapmak, aidat borcunu affetmek, verilen hizmetler için belirlenmiş ücretleri almamak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Her yıl için o yıl içerisinde ödeme yapılması durumunda o yılın aidatına faiz uygulanmamaktır.Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun