Üyelik Ödentileri

Üyelik aidat borcunuzu (bu yıl ve geçmiş yıllar) öğrenmek için 418 87 00’ı arayabilirsiniz.

2022 Yılı Üyelik Ücretleri

Oda kayıt ücreti: 123,00-TL

Mesleğini özel sağlık kuruluşlarında veya muayenehanelerde yürüten hekimler ve işyeri hekimleri için

708,00-TL

 

Mesleğini asistan olarak yürüten hekimler
218,00-TL      

Mesleğini Serbest Olarak İcra Etmeyenler İçin Yıllık Aidat                

443,00-TL

TTB kimlik ücreti:

95,00-TL

Protokol defteri:

130,00- TL

Kanuni Zorunluluk

6023 sayılı kanun uyarınca Türkiye'deki bütün tabip odalarının verdikleri hizmetler için üyelerden alınan aidatlar her yıl TTB tarafından belirlenmektedir.

Faiz

Geçmiş yıllara ait aidat borçları için faiz hesaplanmaktadır. Bu uygulama kanun gereğince bir zorunluluk olup; hiç bir meslek örgütünün faiz almamak, iskonto yapmak, aidat borcunu affetmek, verilen hizmetler için belirlenmiş ücretleri almamak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Her yıl için o yıl içerisinde ödeme yapılması durumunda o yılın aidatına faiz uygulanmamaktır.