Sunumlar ve Raporlar

       2020-2022 Genel Kurul Çalışma Raporu

16 Ağustos 2020-31 Mayıs 2021 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

2018-2019 Dönemi Çalışma Raporu

“GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATO YAYIN KRONOLOJİSİ”

ANKARA TABİP ODASI 2016 – 2018 GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

13 NİSAN 2014 – 25 Nisan 2015 ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

11 Nisan 2012 - 27 Nisan 2013 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Raporu

 

Kompozit Doku Nakilleri Raporu

 

Ankara Tabip Odası 2010-2012 Dönemi Çalışma Raporu

 

29 Mart 2012 tarihinde Ankara Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılan "Gürültü ve Endüstriyel İşitme Kayıpları" konulu İş Yeri Hekimliği Eğitim Toplantıs sunusuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Raporu 2010 - 2011

 

Tıp Fakültelerinde ve Üniversite Hastanelerinde Durum Değerlendirmesi (Prof. Dr. Feride Aksu Tanık TTB Genel Sekreteri)

 

 

 

Pdf indir
 

 

Ankara Tabip Odası 2010-2012 Dönemi Çalışma Raporu

 

Pdf indir
 

 

29 Mart 2012 tarihinde Ankara Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılan "Gürültü ve Endüstriyel İşitme Kayıpları" konulu İş Yeri Hekimliği Eğitim Toplantıs sunusuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Pdf indir
 

 

Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Raporu 2010 - 2011

 

Pdf indir
 

 

Tıp Fakültelerinde ve Üniversite Hastanelerinde Durum Değerlendirmesi (Prof. Dr. Feride Aksu Tanık TTB Genel Sekreteri)

 

Pdf indir