Birim Temsilcilikleri

 
 


Daha Katlılımcı, daha demokratik ve daha güçlü bir tabip odası için başlatılan "Birim Temsilcilikleri" çalışması sürüyor.
 

AİLE HEKİMLİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ – 2019

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun