Birim Temsilcilikleri

 
 


Daha Katlılımcı, daha demokratik ve daha güçlü bir tabip odası için başlatılan "Birim Temsilcilikleri" çalışması sürüyor.
 


Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun