TTB Büyük Kongre Delegeleri

Dr. Sinan Adıyaman


1983 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ortopedi ve Trav. Uzmanı, A.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. AD., El Cerrahisi BD. Öğretim Üyesi. 2000-2002 ATO Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2004 ATO Yönetim Kurulu Başkanı. 2006-2008, 2016-2018 TTB M.K. II. Başkanı

Dr. Zülküf Akelma


2017 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi. ATO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi

Dr. Okan Akhan


1981 Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi mezunu. Radyoloji uzmanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 1998-2000, 2012-2016 dönemleri TTB Büyük Kongre Delegesi

Dr. İbrahim Akkurt


1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı, Emekli Öğretim Üyesi. Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi

Dr. K. Çetin Atasoy


1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Radyoloji uzmanı, Emekli öğretim üyesi. 2014-2016 dönemi ATO Yönetim Kurulu Başkanı. Özel Ankara Güven Hastanesi

Dr. Benan Koyuncu Aydın


2010 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Atatürk EAH.’de Acil Tıp AD. Araştırma Görevlisi. 2016-2018 ATO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Alican Bahadır 


2015 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Araştırma Görevlisi

Dr. Muharrem Baytemur


1989 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Pratisyen hekim, 1994-1998, 2006-2008 TTB Merkez Konseyi Üyesi, 2004-2006 ATO Onur Kurulu Üyesi. 4 Nolu Verem Savaş Dispanseri

Dr. Gözde Çeliksöz


2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. HÜTF - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’da Araştırma Görevlisi. ATO Asistan Hekim Komisyonu Üyesi

Dr. Atila Ilıman


1991 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. İşyeri hekimliği yapıyor. 2016-2018 ATO Denetleme Kurulu Üyesi,  ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi

Dr. Mustafa Karakuş

1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp ve Acil Tıp uzmanı. 2014-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2016-2018 TTB Denetleme Kurulu Üyesi. İşyeri Hekimi

Dr. Mine Önal


1990 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göğüs Hastalıkları uzmanı. 2012-2014 ATO Denetleme Kurulu Üyesi, 2014-2016 ATO Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-2018 ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

Dr. Can M. Pençe


2014 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. GÜTF-Radyoloji Araştırma Görevlisi. ATO İnsan Hakları ve Sağlık Politikaları Komisyonları üyesi

Dr. İskender Sayek


1970 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Genel Cerrahi Uzmanı. Emekli Öğretim Üyesi. 1999-2006 HÜTF Dekanı. 1998-1999 ATO Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Hülya Uluğtürken


2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Pratisyen Hekim 2016-2018 TTB Büyük Kongre Delegesi

Dr. Gülnaz Ulusoy


1992 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Halk Sağlığı Uzmanı. İşyeri Hekimi.

Dr. Filiz Ünal


1989 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Pratisyen hekim. 2012-2016 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyesi, halen TTB Aile Hekimliği Kolu Genel Sekreteri. Sincan 1 Nolu ASM’de Aile Hekimi

Dr. Ercan Yavuz


1991 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, 1998-2000, 2006-2008 ATO Yönetim Kurulu Üyesi, Hemodiyaliz hekimi

Dr. M. İrem Yıldız


2001 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Öğretim Üyesi


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun