Denetleme Kurulu

Dr. Tuncer Baş


1994 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Sokullu Mehmet Paşa Aile Sağlığı Merkezi

Dr. Deniz Erdoğdu


1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Sağlık Bilimleri Ü. Dışkapı YBEA Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı. 1998-2000 ATO Denetleme Kurulu Üyesi, 2014-2016 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyesi

Dr. Mine Coşkun


1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Ankara Ulus Devlet Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun