Örgütlenme Komisyonu - Üyeler

 • Dr. Derman Boztok

 • Dr. Canan Kalaycıoğlu

 • Dr. Caner Aytekin

 • Dr. Gülriz Erişgen

 • Dr. Figen Şahpaz

 • Dr. Ebru Basa

 • Dr. Asuman Doğan

 • Dr. Arif Müezzinoğlu

 • Dr. Sinan Adıyaman

 • Dr. Mine Önal

 • Dr. Bayazıt İlhan

 • Dr. Özden Şener

 • Dr. Eriş Bilaloğlu

 • Dr. Pınar İçel

 • Dr. Emel Bayrak

 


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun