Onur Kurulu

Dr. İlhan Günalp/ Onur Kurulu Başkanı

1967 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Göz Hastalıkları uzmanı. Emekli. 2012 – 2014 ATO Onur Kurulu Üyesi. 2014 – 2016 ATO Onur Kurulu Başkanı

Dr. İrfan Serdar Arda

 
1983 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1982-1986 ve 2006-2008 arası Ankara Tabip Odası ve TTB UDEK komisyonlarında görev aldı. Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fak. Koru Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Dr. Sabri Dokuzoğuz

 
1981 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı. Emekli Hekim. 1990-1994 dönemi ATO Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2008 ATO Onur Kurulu Üyesi

Dr. Özlem Kurt Azap

 
1996 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyesi

Dr. Nüket Örnek Büken

 
1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Tıp Etiği uzmanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etiği Anabilim Dalı Başkanı

Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun