Hukuk Bürosu

Hukuk Komisyonu'nun Faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

1- Yönetim Kurulundan gelen soruşturmalar ve kurulun ele aldığı hukuki konularda danışmanlık hizmetleri;

2- Genel mesleki sorunlar ve Odamız uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan itilaflarda Avukatlarımız aracılığıyla, Üyelerimize hukuki destek vermek,

3- Odamızın taraf olduğu davalarda avukatlarımız aracılığıyla hukuki sorumluluğu üstlenme,

4- Hekimlik uygulamalarında mevzuata uygun olmayanların tespiti ve bu konularda kişi ve kuruluşlarla uzlaşma arayışlarını organize etme, uyumsuzlukların devamı halinde hukuki süreci başlatma.


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun