Yönetim Kurulu

Dr. Muharrem Baytemür /  Yönetim Kurulu Başkanı 

1989 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim, muayenehane. 1994-1998, 2006-2008 TTB Merkez Konseyi Üyesi, 2004-2006 ATO Onur Kurulu Üyesi. 2020-2022 ATO Genel Sekreteri.

Dr. Mine Coşkun / Genel Sekreter

1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göz Hastalıkları Uzmanı. YKB Sağlık Merkezi. 2018-2022 ATO Denetleme Kurulu Üyesi. ATO Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi.

Dr. Ümit Yaşar Öztoprak / Muhasip Üye

2007 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı. Turkuaz ASM. 2020-2022 ATO Yönetim Kurulu Üyesi. ATO Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi.

Dr. Onur Erden / Veznedar Üye

2015 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İşyeri Hekimi. ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu ve Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu Üyesi.

Dr. Sezin Dik / Yönetim Kurulu Üyesi

2017 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Asistan Hekim. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. 2020-2022 TTB/ATO Asistan Hekim ve Genç Uzman Komisyonu Yürütmesi.

Dr. Asuman Doğan / Yönetim Kurulu Üyesi

1993 Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi mezunu. FTR Uzmanı. Özel Bilgi Hastanesi. 2012-2014 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2014-2016 ATO Yönetim Kurulu Üyesi. ATO Özel Hekimlik ve Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi.

Dr. Alpertan Açar/ Yönetim Kurulu Üyesi

1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu.Aile Hekimi Bostancık ASM.2020-2022 TTB Büyük Kongre Delegesi.ATO Aile Hekimliği Komiyonu Üyesi.TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi.