Yönetim Kurulu

Dr. Ali Karakoç /  Yönetim Kurulu Başkanı 

1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak görev yapıyor. 2018-2020 ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri.

Dr. Muharrem Baytemür / Genel Sekreter

1989 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. 1994-1998, 2006-2008 TTB Merkez Konseyi Üyesi, 2004-2006 ATO Onur Kurulu Üyesi. 2018-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi.

Dr. Gülseren Azak Çeliksöz / Muhasip Üye

1989 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim (Hemodiyaliz Hekimi). Emekli. 1996 - 1998 TTB Merkez Konseyi Üyesi. Özel Diyaliz Merkezinde görev yapıyor.

Dr. Ümit Yaşar Öztoprak / Veznedar Üye

2007 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim. Yapracık 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapıyor.

Dr. Ayşe Uğurlu / Yönetim Kurulu Üyesi

1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp Uzmanı. 2010 - 2012/ 2012 - 2014/ 2014 - 2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2016 - 2018 ATO Denetleme Kurulu Üyesi. ATO İnsan Hakları Komisyonu ve Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor

Dr. Laleş Tunç / Yönetim Kurulu Üyesi

2015 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Araştırma Görevlisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda görev yapıyor.

Dr. Haydar Can Dokuyan / Yönetim Kurulu Üyesi

2014 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. İç Hastalıkları Uzmanı. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor.


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun