Basın Yayın Komisyonu - Üyeler

 • Dr. Çetin Atasoy

 • Dr. Selçuk Atalay

 • Dr. Ebru Basa

 • Dr. Metin Baştuğ

 • Dr. Emel Bayrak

 • Dr. Vedat Bulut

 • Dr. Zafer Çelik

 • Dr. Asuman Doğan

 • Dr. Gülriz Erişgen

 • Dr. Onur Naci Karahancı

 • Dr. Burhanettin Kaya

 • Dr. Serdar Koç

 • Dr. Benan Koyuncu

 • Dr. Mine Önal

   


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun