Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu 25 Haziran 2021 Cuma günü Alba Otel’de düzenlendi. Ara Genel Kurul’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan seçimine geçildi.

Dr. Gülgün Kıran, Dr. Gül Bakır, Dr. Hülya Uluğtürken ve Dr. Ayşegül Yay Pençe Divan üyeleri olarak seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç yaptığı açış konuşmasına pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak başladı.

Dr. Karakoç, Türkiye’de sadece sağlık alanıyla sınırlı bir kriz yaşanmadığını, uzun süredir devam eden ekonomik, sosyal, siyasal ve yaşamın her alanını etkileyen çoklu krizler döneminden geçildiğini belirtti. OHAL ve darbelerle kaybedilen özgürlükleri kazanmak, yaşanan ekonomik, siyasi yozlaşma ve çürümeden kurtulmak için toplumsal ve demokratik muhalefetin tüm güçlerinin birlikte mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Küresel boyutta seyreden Covid-19 salgınına karşı mücadelenin küresel çapta yapılmadığını ve pandeminin, dünyada ve ülkemizde var olan eşitsizlikleri artırdığını  ve görünür kıldığını belirten Dr. Ali Karakoç “Salgınla mücadele ülkeler bazına ve bireysel tedbirlere indirgenerek, kamusal anlayıştan uzak ve halkın sağlığı hiçe sayılarak yapılmaktadır. Siyasi iktidarlar ve sermaye sahipleri doğası gereği ekonomiyi insan yaşamına öncelediklerinden dolayı pandemi emekçilerin, yoksulların, göçmenlerin velhasıl ötekilerin hastalığına dönüşmüştür” dedi.

Türkiye’deki sağlık ortamını eleştiren Dr. Ali Karakoç “Sağlık emekçileri ekonomik ve özlük haklar açısından güvencesizdirler. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler için ortalama bir ücretten bahsetmek mümkün değilken, ciro baskısı artmış ve emek sömürüsü yoğunlaşmıştır” diye konuştu.

Dr. Ali Karakoç sözlerini şöyle bitirdi: “Toplumun tüm kesimlerinin siyasal özne ve aktör olmadığı bir ortamda tam iyilik halinin mümkün olmayacağı bilinciyle, ülkemizde yaşayan herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde ve ücretsiz sağlık hizmeti için mücadeleye devam edeceğiz”

Dr. Ali Karakoç’tan sonra söz alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin ortak bir gelenek yürüttüğünü ve bir bütün olduklarını belirtti. ATO’nun Türkiye sağlık politikalarına önemli katkılar yaptığını söyleyen Dr. Fincancı “Pandemi döneminde birlikte çalışma olanağı çok değerli oldu” dedi.

Konuşmaların ardından ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür 2020-2021 çalışma raporunu, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülseren Çeliksöz mali raporu, Dr. Zülküf Akelma denetleme raporunu sundu.

Gündem dışı söz alan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu üyesi Dr. Güleser Karakoç, TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme yönergesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dr. Gülseren Çeliksöz de Ankara Tabip Odası Tıp Fakültesi Öğrenci Bursu yönergesi sunumunu yaptı ve oylanan yönerge kabul edildi.

Ara Genel Kurulun sonunda Ankara Tabip Odası üyesi hekimler Oda faaliyetleriyle ilgili dilek ve temennilerini paylaştı.

ATO Yönetim Kurulu üyeleri Ara Genel Kurul'un ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

ATO 2020-2021 Çalışma Raporunu incelemek için tıklayınız.