"Sağlık Emekçilerine Çalışırken de Emekliliğinde de Bütçe Yok!"

Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri sağlık emekçilerinin eriyen gelirlerine ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından 23 Haziran 2021 Çarşamba günü yapılan ortak açıklamayı ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu yaptı.

Basın toplantısında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi Eş Genel Başkanı Kubilay Yalçınkaya ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası İç Anadolu Bölge Temsilcisi Özgür Bozkurt yer aldı.

Dr. Ayşe Uğurlu pandemiyle birlikte daha da artan iş yüklerine rağmen sağlık emekçilerinin taleplerinin karşılanmadığına dikkat çekti.

Şehir hastanesi müteahhitlerine bütçenin seferber edildiğini eleştiren Uğurlu sağlık emekçilerinin enflasyon altında zam oranlarına mahkum edildiğini söyledi. Dr. Ayşe Uğurlu buna örnek olarak şu verileri paylaştı: “Sağlık emekçileri TÜİK TÜFE rakamları ile birlikte 14,6 oranında zam oranı almış olup, şehir hastaneleri TÜFE, ÜFE arasındaki %10’nun üzerinde fark ile %25,5 zam oranından faydalanmıştır. Yine Şehir Hastaneleri yapımında kullanılan yabancı kaynaklar nedeniyle kira bedelinde ek olarak döviz kuru artışından faydalanmıştır.  Bazı hizmet ödemelerinde ise asgari ücrete yapılan %21,6 zamdan yararlandırılmıştır”

Dr. Uğurlu sağlık emekçilerinin yanlış politikalar nedeniyle çalışırken hakkını alamadığı gibi emekliliği sonrası da daha ciddi gelir kaybı ile yoksulluk sınırının altındaki ücretle yaşamaya mahkum edildiğinin de altını çizdi.

3600 ek göstergenin pandemi döneminde dahi uygulamaya konmadığına dikkat çeken Uğurlu “Şehir hastaneleri müteahhitlerine 25 yıllığına tüm kaynakları seferber eden hükümet hemşire/ebe/sağlık memuru gibi sağlık lisansiyerlerine emekli maaşlarına yönelik 869 tl’lik, hekimlerin ise 1.152 tl’lik ek göstergeler ile zam talebini geri çevirmektedir” sözlerini kaydetti.

Dr. Ayşe Uğurlu sözlerini şöyle noktaladı “Bir kez daha ifade ediyoruz sağlık kurumları dediğiniz yerler dört duvar, sağlık hizmetleri ise biz sağlık emekçilerinin emeğidir. Şehir hastaneleri olmadan sağlık hizmeti sunabilirsiniz ancak sağlık emeği olmadan şehir hastanelerinizin bir önemi olmayacaktır”

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.