Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 

2015 yılında TTB tarafından yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporu, Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitiminin yetersiz altyapı ve yetersiz eğiticilerle, yapılandırılmış bir eğitim programı olmaksızın sürdürüldüğünü, hastane işleyişinde eğitim ve araştırma yerine hizmetin öncelendiğini, gerek eğitimin niteliğini, gerek yasal haklarımızı korumak üzere oluşturulmuş yasa ve yönetmeliklere uyulmadığını… özetle eğitim almadan, ağır iş yükü altında hizmet üretmek zorunda kaldığımızı ortaya koymuştu. 

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, eğitim ve özlük haklarımıza dikkat çekmek için bir anket hazırlamıştır. Anketin en geniş katılımla gerçekleşmesi sorunlarımızın görünür kılınması, sesimizin daha güçlü çıkmasını sağlayacaktır. Katılım ve destekleriniz bu açıdan değerlidir. 

Saygılarımızla.

ANKETE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!