OHAL Sağlığa Zararlıdır!

OHAL Sağlığa Zararlıdır!

Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütlerinin OHAL uygulaması ve sonrasında çıkarılan KHK’lerle hayata geçirilen antidemokratik uygulamalara karşı birçok ilde düzenlediği “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları” 28 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel önünde  bir araya gelen sağlık emek ve meslek örgütleri adına ortak basın açıklamasını TTB Genel Sekreteri Sezai Berber okudu.

Darbe girişimini fırsata çevirmek isteyenlerin, KHK’lerle kamu hizmetlerinde kendileri gibi düşünmeyenleri tasfiye ettiğini belirtilen Berber, sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda 7 bine yakın olmak üzere toplamda 100 binin üzerinde kamu çalışanının ihraç edildiğini hatırlattı.

KHK’ler ile iş güvencesi, emeklilik güvencesi ve ücret güvencesinin ellerinden alınmak istendiğini belirten Berber,  OHAL süreciyle birlikte sağlık çalışanlarının özlük haklarının yok edildiğini, var olan meslek yasalarının ya uygulanmadığını ya da sağlık çalışanlarının taleplerinin görmezden gelindiğini söyledi.

“Hak talep etmenin, muhalefet etmenin suç kapsamına sokulamayacağını ve OHAL uygulamalarının da sağlığa zararlı olduğunun bilinmesini istiyoruz” diyen Berber, yaşamın her alanında adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi taleplerini bir kez daha yineledi.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), DİSK Devrimci Sağlık-İş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin aralarında bulunduğu emek ve meslek örgütlerinin çalışma koşullarının ağırlaştırılması, iş ve emeklilik güvencesinin ortadan kaldırılması, sağlık bilimleri eğitimlerinin niteliksizleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesizleştirilmesi ve  sosyal güvenlik haklarının gasp edilmesine karşı başlattıkları “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları” kapsamında Ankara’da hastane ziyaretleri yapılarak sağlık çalışanlarıyla buluşuldu ve 24 Kasım’da da TTB’de “Emek ve Demokrasi İçin Sağlıkçılar Konuşuyor” başlıklı bir forum düzenlendi. Ankara’nın dışında bugüne kadar  İstanbul, Van ve Diyarbakır’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

 

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız