ATO'da

ATO'da "Hekim Seçme Özgürlüğü Neden Kabul Edilemez?" Sunumu Gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası’nda Halk Sağlığı Komisyonu tarafından "Hekim Seçme Özgürlüğü Neden Kabul Edilemez?" başlıklı bir sunum yapıldı. Her hafta Çarşamba günü farklı konu başlıklarıyla toplantılar yapan komisyonumuz 16 Kasım günü Dr. Volkan Kavas’ın güncel sunumuyla çok sayıda hekimi ve tıp öğrencisini biraraya getirdi.

"Hekim Seçme Özgürlüğü Neden Kabul Edilemez?" başlığı altında konuyu iki boyutta ele alan Dr. Volkan Kavas, hastaların hekimleri seçmelerinin, eğer bu bir akılcı tercih olacaksa, neden mümkün olmadığını aktardı. Ardından hastaların hekimleri seçmesine olanak tanıyan düzenlemelere karşı çıkılmasının nedenlerini ortaya koyan Dr. Kavas "Hekim Seçme Özgürlüğü" söylem ve politikasının Türkiye'de sağlığın piyasalaştırılması operasyonunda oynadığı özel role değindi. Dr. Kavas sunumunda; Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ilk kez 2004 yılında gündeme gelen "Hekim Seçme Özgürlüğünün" bu programla uyumlu popülist bir politika olarak gördüğü işlevi analiz etti. Son olarak, ilgili politikanın ahlaki sonuçları, özellikle hekimlik mesleğinin varlık nedeninin silikleştirilmesi ve hekimliğin değersizleştirilmesi üzerinde durdu.