"TRAVMAYA MARUZ KALAN KİŞİLERE YÖNELİK ADLÎ RAPOR YAZIMI" Eğitimi için Başvurabilirsiniz

ANKARA PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI  

EĞİTİM PROGRAMI- 1 

"TRAVMAYA MARUZ KALAN KİŞİLERE YÖNELİK ADLÎ RAPOR YAZIMI" 

Eğitimin içeriği: Travmaya maruz kalan kişilerin travmatik yaşantıları ile bağlantılı hukuksal süreçler açısından psikososyal değerlendirmelerin raporlanması konusunda uygulamaya yönelik bilgilendirme ve deneyim kazandırılması hedeflenmektedir.  

Eğitmen:  Özge Yenier Duman 

Eğitmen Hakkında Kısa Bilgi: Psikiyatrist, psikoterapist; Ağırlıklı olarak psikanalitik psikoterapi, ruhsal travma, kayıp, yas, bedenselleştirme, işkence görenlerin psikoterapi ve rehabilitasyonu ile kadına yönelik şiddetin yol açtığı ruhsal sorunların psikoterapisi üzerinde çalışıyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Ankara Kadın Dayanışma Vakfı ve Ankara Psikososyal Dayanışma Ağı gönüllüsüdür.  

Kimler Katılabilir: Eğitim; Ankara Psiko-Sosyal Dayanışma Ağı gönüllüsü olarak, kuruluş aşamasından bu yana psiko-sosyal destek ekibinde yer alan psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışman ve hekimlerin katılımına açıktır. Ağ üyesi olan kurumların gönüllü ekibinde yer alan ve eğitime katılmasını uygun gördüğü üyeleri pda.ankara@gmail.com adresine e-mail ile bildirmesi yeterli olacaktır.

Kurs için Türk Tabipleri Birliği STE/SMG kredilendirme başvurusu yapılacaktır.  

Başvuru için: Umut Evşen 312-4188700 Dahili 118

Tarih: 13 Kasım 2016

Saat: 13:30-17:00

Yer: Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu

Adres: Mithatpaşa Cad. 62/18 Kızılay - ANKARA - 06420 

PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI – ANKARA

Ankara Tabip Odası

Türk Psikologlar Derneği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye Psikiyatri Derneği

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

 

İletişim

E-mail: pda.ankara@gmail.com

twitter.com/ankarapsda  -  facebook.com/ankarapsda