"Sağlık Alanında Haksız-Hukuksuz İhraçları Kabul Etmiyoruz!"

Ankara Tabip Odası Yönetimi, KHK’lerle yapılan ihraçlara ve çok sayıda basın kuruluşunun faaliyetlerine son verilmesine ilişkin endişelerini paylaştı. ATO’da 2 Kasım Perşembe günü yapılan basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Mine Önal ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Dr. Vedat Bulut KHK’lerin demokrasiye ve özgürlüklere katkı sağlamadığını, yargıda güçler ayrılığı ilkesinin yok edildiğini kaydetti.   Dr. Vedat Bulut “675 sayılı KHK ile 10 bin 131 kişi daha kamu görevinden çıkarılmış, 15 basın kuruluşunun daha faaliyetlerine son verilmiştir. 676 sayılı KHK ile üniversitelerin rektörlerinin atamalarıyla ilgili madde de yürürlüğe sokulmuştur. Ve nihayet “Cumhuriyet Gazetesi’’ yazarları ve çalışanları hedef seçilmiştir.” diye konuştu. Sadece Ankara’da 44 hekimin kamu görevinden ihraç edildiğini dile getiren Dr. Bulut “672 ve 675 sayılı KHK’lerle kamu görevinden ihraç edilenler şu an için 78.000 kişidir.” dedi.

Dr. Vedat Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Bu hukuksuz ve vicdansız uygulamaların, kararların OHAL içerisinde meşru kılınabilmesi olanaksızdır. TBMM’de görüşülmesi gereken konular KHK’ler içerisine sığdırılmaktadır. Bu kararlardan GATA’nın Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devri ve rektörlük seçimlerinin düzenlenmesinin değiştirilmesi terörle mücadele ve OHAL kapsamında değerlendirilemez. 676 sayılı KHK’nin 76. Maddesinde yer alan Sağlık Bakanlığı ‘sözleşmeli sağlık personeli istihdamı’ başlıklı kararın da terörle mücadele ile ilgisi yoktur. Bu kararların ilgili komisyonlarda, TBMM’de ve kamuoyu önünde yeterince tartışıldıktan sonra kanunlaşarak çıkarılmaları siyasi ahlakın gereğidir. Amacın güvencesiz iş koşulları oluşturmak ve çalışanların tazminat haklarını budamak olduğunu görmekteyiz. Terör örgütü ile hiçbir bağı olmayan toplumun sağlığı ve iyi hekimlik değerleri için emeğini, yıllarını vermiş demokrat kişilikleri ile tanınan meslektaşlarımız ve diğer sağlık emekçilerinin her türlü kazanılmış hakları yok sayılarak ekmekleri ve geleceklerinin ellerinden alınmasını kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluk düzelene kadar dayanışma ve mücadelemizi sürdüreceğiz”

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.