“Toplumcu Sağlık ve Tarihsel Kökenleri” Sunumu Gerçekleştirildi

“Toplumcu Sağlık ve Tarihsel Kökenleri” Sunumu Gerçekleştirildi

Sunum ve tartışmalarına 12 Ekim 2016 tarihinde Tarık Akan’ın Çark filminin gösterimi ve sunumu ile başlayan Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu, 19 Ekim Çarşamba günü ise karşımıza “Toplumcu Sağlık ve Tarihsel Kökenleri” başlıklı bir sunum ile çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencileri Gizem Yavuz ve Mert Güngör tarafından ele alınan konu iki başlıkta incelendi.


Sunumun ilk yarısından sorumlu olan Gizem Yavuz Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı ile paneli başlattı. Bu sağlık tanımında yer alan ruhsal iyilik kavramına kısaca değindi. Ardından sağlık tanımındaki başka bir parametre olan toplumsal iyiligi Küba'nın sağlık politikalarını açıklayarak örnekledi. Sağlığa kâr temelli yaklaşıma karşı hak temelli yaklaşım başlığı altında Çarlık Rusya ve SSCB sağlık politikalarını karşılaştırdı. Ardindan Sermaye ve Tıp başlığı ile sermayenin tıp alanındaki kontrolü nasıl sağladığını tablo ile anlattı. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Mücadelesi bölümünde kaybedilen kazanımlardan bahsetti. Son olarak işçi sağlığı ve üretim tarzını açıkladı ve toplumcu sağlık anlayışının gerçek ve tam anlamı ile sağlık politikasında yer bulmasının ancak ve ancak sınıfsal eşitliğin mevcut olduğu düzen ile sağlanabileceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı. Gizem Yavuz’un ardından sözü alan Mert Güngör, toplumcu sağlığın hangi özgün tarihsel koşullar altında ortaya çıktığını ve bu düşüncenin beslendiği kaynakları anlatan bir sunum yaptı. Birçok başlıktan oluşan sunum, “Kapitalist Tıp Nasıl Ortaya Çıktı?” sorusunu cevaplayarak başladı. Sanayi devriminden sonra Avrupa’nın büyük kentlerine doğru gerçekleşen yoğun göç dalgasının ardından ortaya çıkan sefaletin kaynağını arayan Engels’in “İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu” başlıklı çalışmasının toplumcu tıp tarihinin en önemli eserlerinden birisi olduğuna değinildi. Bu çalışmanın tarihsel öneminin toplumcu tıp tezinin ilk kez işlendiği eser olması olduğu ve ardıllarına düzen karşıtı bir pencereden bakma yetisini kazandırdığı vurgulandı. Engels’in yararlandığı Edwin Chadwick’e ait “İngiltere’de Çalışan Nüfusun Durumu” başlıklı rapordan kısaca bahseden sunum, Rudolf Virchow’un toplumcu tıp düşüncesine ne gibi katkıları olduğunun özetlenmesi ile son buldu.