Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası:

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası: "Dr. Benan Koyuncu'nun Yanındayız"

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu düzenledikleri basın toplantısıyla Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde görevi başındayken açığa alınan ATO Yönetim Kurulu üyesi Asistan Dr. Benan Koyuncu’nun eğitimine ve görevine bir an önce dönmesini talep etti.

TTB’de 25 Ekim Salı günü düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Önal, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Metin Baştuğ, Dr. Zafer Çelik ile Dr. Benan Koyuncu katıldı.

TTB Başkanı Dr. Raşit Tükel OHAL’le birlikte muhaliflerin bastırıldığı, görevlerinden alındığı bir sürecin yaşandığını belirtti. Bu sürecin karşı duran, sorgulayan, demokratik haklarını kullanmak isteyen herkese karşı adeta bir bastırma aracına dönüşmüş olduğunu ifade eden Dr. Tükel “Bu, TTB’ye ve tabip odalarına da yönelen bir baskı biçimine dönüştü” diye konuştu. Dr. Raşit Tükel “En son örnekleri de ATO YK üyesi Dr. Benan Koyuncu ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Selçuk Erez. Görevden alma ya da dava açarak görevden uzaklaştırmaya çabalama sürecinin bir parçası olma durumuna geldiler. Bugün burada Dr. Benan Koyuncu ile dayanıştığımızı, bu tür anti demokratik uygulamalara karşı duracağımızı bildirmek için toplandık” dedi.

ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut da konuşmasında 12 Eylül ve 12 Mart dönemlerinde de TTB’nin hedef haline getirildiğini ve o dönemdeki idam karşıtı mücadelesiyle; TTB’nin insanlık mücadelesinde öncü bir kuruluş olduğunu kaydetti. TTB, ATO ve İTO’nun bazı basın organları ve Sağlık Bakanlığı’nın hedefi haline geldiğini belirten Dr. Vedat Bulut “OHAL sürecini kullanarak bizleri yıldırmak istiyorlar ancak bu çabalar bizleri geçmişte de yıldırmadığı gibi bugün de yıldıramaz. Dr. Benan Koyuncu sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek nedenlerle suçlandı. Bu hukuki sürecin derhal bitmesini ve arkadaşımızın bir an önce görevi başına dönmesini umuyoruz”  diye konuştu.

ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Önal OHAL sürecinin muhaliflerin sesini ve soluğunu kesmek için bir fırsata dönüştürüldüğüne dikkat çekti.  Ankara Tabip Odası olarak Dr. Benan Koyuncu üzerinden yapılan bu saldırıyı yönetim kurulumuzun tamamına yapılmış kabul ettiklerini kaydeden Dr. Mine Önal “Kendisinin yanındayız. Soruşturma sürecinin rektörlük tarafından bir an önce sonlandırılmasını ve Dr. Benan Koyuncu’nun görevine iade edilmesini istiyoruz. Bu tarz bir girişimde bulunulmasını da protesto ediyoruz.” diye konuştu.

Ortak basın açıklamasını okuyan Dr. Raşit Tükel “Bizler, Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak, her dönem olduğu gibi bu dönemde de baskılara karşı mücadele edeceğiz. Dr. Benan Koyuncu’nun bir an önce eğitimine kaldığı yerden devam etmesini talep ediyoruz. Bu talebimiz gerçekleşene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sadece yöneticilerimiz değil tüm meslektaşlarımız üzerinde OHAL ile derinleşen bu baskı ortamının bir an önce kalkması gerektiğini buradan bir kez daha dile getiriyoruz” dedi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.