ATO Hukuk Bürosu Eylül Ayı Çalışma Raporu

ATO Hukuk Bürosu Eylül Ayı Çalışma Raporu

2016 yılının Eylül ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü yada yazılı başvuruda bulunan toplam 25 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Eylül ayı içerisinde, odamız bölgesi dışında görev yapan ve görevi başında şiddete maruz kalan, ancak bulunduğu bölgede etkin bir hukuki destek alamayan bir hekimimiz, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekimimize de gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurular içinde, mecburi hizmet uygulamasından ve eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklanan mağduriyetler yine ağırlıklı konu başlıklarını oluşturmuştur. Çok sayıda hekimimiz, özellikle gündemde olan OHAL kapsamında kamu görevinden istifa usulüne ve haklarına dair hukuki bilgi ve destek de talep etmiştir. Yine OHAL kapsamında çıkarılan 674 Sayılı KHK hükmü ile, üniversitelerde ÖYP kapsamındaki hekimlerimizin statülerinde yapılan değişikliğe dair de hukuki çalışma ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Öte yandan, ilimizde mecburi hizmet kapsamında görev yapan hekimlerimize yönelik tesis edilen keyfi geçici görevlendirme işlemlerine dair de yakınmalar bu ay içinde sıklıkla odamıza iletilmiş, bu konuda odamızca ilgili idari kurumlar nezdinde bulunulan girişimlere hukuki katkı sunulmuştur.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Aynı kapsamda çalışma yaşamına dair sorunlar yaşayan hekimlerimizin hak arayışlarına gerekli katkı ve destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Görev yaptığı kamu sağlık kuruluşu idaresi tarafından haksız biçimde disiplin cezasına çarptırılan bir hekimimizin talebi üzerine, bu hekimimiz adına söz konusu disiplin cezasının iptali talebiyle bu ay içinde bir idari dava açılmıştır.

Önceki Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun odamız aleyhindeki haksız ithamlarına karşı açtığımız ve Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat davasında ise, talebimiz üzerine karar verilen bilirkişi incelemesi bu ay içinde tamamlanmış ve rapor mahkemeye sunulmuş; bilirkişi tarafından hazırlanan bu raporda, davaya konu yaptığımız haksız sözlerin varlığı tespit edilmiştir.

Eylül ayı içerisinde, Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Yine Eylül ayı içerisinde, yönetim kurulumuz tarafından YÖK Başkanlığı'na yapılan ziyarette bizzat yer alınmış, hukuki destek ve katkı sunulmuştur. Yine Eylül ayında, odamızı ziyaret eden Ankara Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu ile gerçekleştirilen görüşmede yer alınarak, bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

 

Ankara Tabip Odası

Hukuk Bürosu