"Emek örgütü yöneticilerini derhal serbest bırakın!"

İnsan haklarını savunan, barış, emek ve demokrasiden yana olan; hak savunucuları ve emek örgütü yöneticilerini derhal serbest bırakın! Onlar yoksulların, emekçilerin, ötekilerin ve mazlumların umudunu, ülkede de demokrasinin yeşermesini savunanlardır.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu


AİLE HEKİMLİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ – 2019

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun