"22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü kutlarız"

Ülkemizde bilimsel dişhekimliğinin 111. Yılı'nda ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi konusunda büyük bir özveri ile çalışan tüm diş

hekimlerinin 22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü kutlarız.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu


AİLE HEKİMLİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ – 2019

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun