TTB ve ATO Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü

TTB ve ATO Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ve ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün İncirci Kıran’dan oluşan heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

12 Eylül 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen görüşmede, TTB Heyeti “Sağlıklı ve Güvenli Bir Ankara İçin Bazı Öneriler” başlıklı bir raporu, ATO heyeti de “Ankara’nın Sağlığı”na ilişkin verileri içeren raporu Yavaş’a iletti. TTB Merkez Konseyi tarafından dünya sağlık ve çevre literatüründe yer alan çeşitli araştırmalardan ve uluslararası sağlık örgütlerince hazırlanan çeşitli çalışmalardan yararlanılarak oluşturulan raporda, “temiz su”, “temiz hava”, “temiz çevre”, “örgütlü bir Ankara”, “daha hareketli bir Ankara” gibi çeşitli başlıklarda, kent yaşamının daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirilebilmesine yönelik önerilere yer verildi. TTB ve ATO’nun şehirde yaşayan herkesin sağlık hakkına erişebilmesi için gerekli işbirliğine ve desteğe hazır olduğu belirtildi. Heyet ayrıca, Ankara’nın kadın dostu kent olmasının önemine vurgu yaparak, ilçe belediyelerinde de bu konunun gündeme getirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan da, belediye çalışmalarında işbirliğine açık olunmasını, çalışmaların şeffaflık içinde yürütülmesini, yapılan çalışmalar ve sonuçları konusunda halkın bilgilendirilmesini talep etti.

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da kent çalışmalarında meslek odalarının görüşlerinin değerli olduğunu ve işbirliğine açık olduklarını ifade ederek günümüz belediyecilik konseptinin Sağlıklı Kentler olmasına vurgu yaptı.

Ankara Tabip Odası tarafından sunulan rapor için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği tarafından sunulan rapor için tıklayınız.


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun