Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin!

Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin!

TTB ve SES, OHAL ilanı ile birlikte kamuda süren haksız ve hukuksuz işten çıkarmalar, açığa almalar, gözaltılar ve tutuklamalara tepki göstermek amacıyla 27 Eylül 2016 Salı günü Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen açıklamaya TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Vedat Bulut, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı, KESK ve SES yöneticileri ile çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı. Açıklamaya  Prof. Dr. Baskın Oran ve CHP Milletvekili Dr. Murat Emir de destek verdi. 

Ortak açıklamayı SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara okudu. Kara, son günlerde hükümet üyelerinin yaptığı açıklamaların, başta sağlık emekçileri olmak üzere kamu emekçilerinin Fethullahçı cemaat yapılanmasından sonra şimdi de PKK ile ilişkilendirilerek, herhangi bir soruşturma süreci işletilmeden, keyfi olarak ihraç edilmek istendiklerini ortaya koyduğunu söyledi. Kara, darbeyle mücadele adı altında baskıyı derinleştirip, hukuksuzluğun kural haline getirilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. 

TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber burada yaptığı konuşmada, eğitim emekçilerinin ardından şimdi de kamuda görev yapan sağlık emekçilerine yönelik bir görevden alma operasyonu başlayacağına yönelik duyumlar aldıklarını belirterek, "Şu unutulmamalıdır ki, sağlık emekçilerinin hizmetinin aksaması durumunda bu kararın altına imzası olan insanlar, bebeklerin, annelerin ölümünden, kronik hastaların ölümünden sorumlu olacaklardır. Unutmasınlar ki bir gün adil yargılamanın önünde hesap vereceklerdir" diye konuştu.

Bütün bunların içinde TTB aktivistlerinin hedef gösterildiğine dikkat çeken Berber,  Fethullahçı cemaat yapılanması ile hiçbir ilgisi olmadığı halde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ihraç edilen Dr. Mihriban Yıldırım için şimdi de yakalama kararı çıkarıldığını kaydetti. 

Dr. Murat Emir de, bugün Fethullahçı cemaat yapılanması ile mücadele adı altında tam bir cadı avı gerçekleştirildiğini belirterek, OHAL'i de aşan KHK'ler çıkarıldığını ve KHK'ler ile kıyıma gidildiğini kaydetti. Emir, eğitim emekçilerine, sağlık emekçilerine, akademisyenlere, barış imzacılarına saldırıldığını belirterek, "Hedefleri darbeyi fırsata çevirmektir. Bize düşen darbe fırsatçılarına, diktatoryal eğilimi olanlara ve bu ülkeye adım adım faşizmi getirenlere karşı hep beraber karşı koymaktır. Mücadeleniz mücadelemizdir" diye konuştu.