Asistan Hekim Kolu Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi

Asistan Hekim Kolu Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi

Asistan Hekim Kolu toplantısı 24 Eylül Cumartesi günü SES Ankara Şube’de gerçekleştirildi. Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel, Merkez Konsey üyeleri Dr. Taner Gören, Dr. Funda Obuz ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı ve Dr. Benan Koyuncu katıldı.

12 ilden çok sayıda asistan hekimin biraraya geldiği buluşmada illerdeki deneyimler ve örgütlenme modelleri tartışıldı. Toplantıda ayrıca, Asistan Hekim Kolu yürütme kurulu seçilerek çalışma grupları oluşturuldu.