“Laik Yaşamdan ve Demokrasiden Ödün Vermeyeceğiz”

“Laik Yaşamdan ve Demokrasiden Ödün Vermeyeceğiz”

 

Ankara Tabip Odası (ATO) laik ve bilimsel eğitimi savunmak ve #LaikliğiKazanacağız demek için KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Bölge Temsilciliği ve TMMOB-IKK İle birlikte 26 Eylül Pazartesi günü basın açıklaması gerçekleştirdi. Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan açıklamaya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Mine Önal, çok sayıda hekim ve örgüt temsilcisi katıldı.

İktidarın laiklik karşıtı adımlarına tepki olarak İstanbul'da ve Eskişehir’de #LaikliğiKazanacağız bildirisi dağıtan Haziran Hareketi ve Eğitim-Sen üyelerine yönelik polis şiddetini kınayan emek ve demokrasi güçleri, gözaltına alınan akademisyenlerin, gazetecilerin, hükümetin baskıcı politikalarına tepki gösterenlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Emek ve demokrasi güçlerinin temsilci ve üyeleri “Laik yaşamdan ve demokrasiden ödün vermeyeceğiz” yazılı pankart açarak, “Laik, bilimsel, demokratik eğitim!”, “Laik yaşam, demokratik Türkiye”. “KHK’lar gitsin, biz kalıyoruz” sloganları attılar.

 

Ortak basın açıklamasını Eğitim-Sen Şube Başkanı Sultan Saygılı okudu. Laik eğitim için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Saygılı, dört örgüt adına şu talepleri sıraladı:

 • OHAL hukukunun arkasına sığınılarak çıkarılan, hukuksuzluk son bulsun, sorumlular cezalandırılsın.
 • Eğitim sistemi, ne sermayenin, ne de AKP’nin çıkarlarına değil emekçi halkın çıkarları doğrultusunda dönüştürülsün.
 • Hukuksuzluğa, anti demokratik uygulamalara son verilsin.
 • Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılsın.
 • Eğitimde “tek din, tek mezhep” dayatmasından, eğitimi dinselleştirme uygulamalarından derhal vazgeçilsin.
 • Zorunlu din dersi dayatmalarına, eğitimde her türlü ırkçı, gerici ve ayrımcı uygulamalara son verilsin.
 • Çocuk istismarının yaşandığı yurtları ve evleri açan vakıf ve dernekler kapatılsın.
 • Özel okullara değil devlet okullarına kaynak aktarılsın.
 • Laik, bilimsel nitelikli kamusal eğitimin savunucusu öğretmenler üzerindeki baskılar kaldırılsın.
 • Hukuksuz bir şekilde görevden alınan bütün öğretmenler derhal görevlerine iade edilsin.
 • Gözaltılar, tutuklamalar derhal son bulsun.
 • OHAL kaldırılsın.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.