ÖYP'lilerin İşgüvenceleri ve Hak Kayıpları İade Edilmelidir!

ÖYP'lilerin İşgüvenceleri ve Hak Kayıpları İade Edilmelidir!

İş güvenceleri ellerinden alınan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlileri, hak kayıplarının iade edilmesi için basın toplantısı düzenledi. ÖYP Ankara İnisiyatifi, Ankara Tabip Odası, Çağdaş Hukukçular Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, TMMOB ve Üniversite Konseyleri Derneği’nin de destek verdiği basın toplantısı 26 Eylül Pazartesi günü Mülkiyeliler Birliği’nde yapıldı.

ÖYP kapsamında istihdam edilmiş araştırma görevlilerinin iş güvenceleri 674 sayılı KHK ile ellerinden alınarak binlerce akademisyen sadece öğrencilikleriyle sınırlı olan 50/d statüsüne geçirildi.

“ÖYP’lilerin İşgüvenceleri ve Hak Kayıpları İade Edilmelidir!” başlıklı basın açıklamasını ÖYP Ankara İnisiyatifi temsilcisi okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:  ÖYP, uygulanmaya geçtiği tarihten itibaren pek çok sorunu barındırsa da hiçbiri KHK ile yapılan son düzenlemede karşı karşıya geldiğimiz güvencesizlikle kıyaslanamaz. 15 bin ÖYP araştırma görevlisinin bir gecede 50/d’ye geçirilmesi ile bu statü üniversitelerdeki neredeyse tek istihdam biçimi haline gelmiştir. 50/d’nin üniversitelerde bir istihdam biçimi olarak kullanılması kabul edilemez. Hiçbir araştırma görevlisi bu güvencesiz statüyle çalışmak zorunda bırakılmamalı, tüm araştırma görevlileri aynı kanunun 33üncü maddesine göre istihdam edilmelidir.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir de kısa bir konuşma yaparak ÖYP’lilere destek verdi.  ÖYP’nin memleketin dört bir yanına bilim götürecek kişileri yetiştiren bir program olduğunu belirten Prof. Özdemir “ÖYP’lilerin güvenli gelecek zorunluluğu vardır. Onlar için savunmamız gereken güvenceli gelecek ve güvenceli istihdamdır” diye konuştu.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu yaptığı açıklamada “15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’lar ile barış akademisyenlerinin işten atıldığını, kapatılan sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarının işsiz kalıp tazminatlarının ödenmediğini, birçok öğrencinin FETÖ damgası yiyerek okulsuz bırakıldığını, birçok öğrencinin de öğretmensiz kaldığını belirtti. Son olarak ÖYP’lilerin iş güvencelerini kaybettiklerini kaydeden Dr. Koyuncu “Harekete geçilmezse bu tablonun daha ciddi boyutlara ulaşacağını; hastanelerin doktorsuz, çalışanların iş güvencesiz kalacaklarını düşünüyorum. Bugün buradan başlayarak mücadeleyi büyütmemiz lazım. Bunun başka bir çözümü yok. Tabip odası olarak işten atılan hekimlerin, üniversitelerden atılan öğrencilerin yanında olmaya, onlara destek vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.