Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma/Çalıştırılma Konusunda Hukuk Büromuzun Açıklaması

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma/Çalıştırılma Konusunda Hukuk Büromuzun Açıklaması

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu 18.07.2016 tarihinde, Danıştay kararına atıfla resmi tatil günlerinde de tüm branşlarda provizyon verileceğini duyurmuştur.

Bu duyurunun ardından, özel sağlık kurum ve kuruluşları, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma dayatmalarına başlamıştır. İşbu dayatmalara karşı, siz değerli meslektaşımızın 4857 sayılı İş Kanuna göre haklarının neler olduğu aşağıda anlatılmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanununda işçilerin çalıştırılamayacağı günler, çalıştırıldığı takdirde işçinin onayının alınması gerektiği ve bu günlerde yapılan çalışmaların normal ücretlendirmeden farklı olacağı yasa ile korunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunun 44. Maddesinde;Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.denmektedir.

Bu maddeye göre, işveren ile imzaladığınız sözleşmede ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma koşulu yok ise çalışmak zorunda değilsiniz.

Kaldı ki, Ankara Tabip Odası’na gelen birçok özel sağlık kuruluşu sözleşmesinde, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma zorunluluğu maddesi bulunmakta iken, Ankara Tabip Odası işverenden bu maddenin çıkartılmasını veya “karşılıklı anlaşma ile çalışabilir” kaydını koymasını talep etmektedir. Aksi takdirde üyelik belgesi verilmemektedir.

Hal böyle olunca, sözleşmesi odamız tarafından onaylanmış hekimlerimizin sözleşmelerinde ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma zorunluluğu yoktur. İş Kanununda da belirtildiği üzere, sözleşmesinde çalışma koşulu olmayan hekimler ancak onayları halinde çalışabilecektir. Yine Kanunun 47.MaddesindeBu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. denmektedir.

Bu maddeye göre, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığı takdirde hergün için bir günlük ücret asıl ücretinize ek olarak ödenmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, çalışma yaptığınız ayın bordrosunda bu günler için ücretlerin ödenip ödenmediği, ödendi ise usulüne uygun hesaplanıp hesaplanmadığıdır. Eğer ilgili bordronuzda ulusal bayram ve genel tatil ücretine ilişkin hiçbir ödeme gözükmüyorsa ve/veya yanlış hesaplanmışsa bordroyu imzalamamanız veya şerh düşerek imzalamanız gerekmektedir.

Konu ile ilgili bir sorun yaşadığınız takdirde Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu avukatlarıyla görüşmenizi rica ederiz.