14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi

14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi

  • 24/02/2019 09:24

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, bugüne kadar açılışı yapılan şehir hastanelerinde yaşanan aksaklıklar ve sorunlarla ilgili tespitleri içeren bir yazıyı, 14 Mart öncesinde Sağlık Bakanlığı’na gönderdi.

Yazıda, TTB olarak, şehir hastanelerinde görev yapan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarının aktarımlarından yola çıkarak oluşturulan bu çalışmayı, Sağlık Bakanlığı’nın ivedilikle değerlendirmeye alması ve sorunların çözümüne yönelik gerekli girişimleri yapması talep edildi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.


mamak halı yıkama çankaya halı yıkama