“Bir Düğünü Katliama Çevirmenin Dini, Siyasi ve İdeolojik Hiçbir Amacı ve Açıklaması Olamaz”

“Bir Düğünü Katliama Çevirmenin Dini, Siyasi ve İdeolojik Hiçbir Amacı ve Açıklaması Olamaz”

Antep kent merkezindeki bir düğünde sivillere yönelik gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısı emek ve demokrasi örgütlerince kınandı.

Antep’te şimdiye kadar 51 kişinin yaşamını yitirdiği, 100’e yakın kişinin de yaralandığı intihar saldırısını protesto etmek için 21 Ağustos Pazar günü, DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla Yüksel Caddesi’nde ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Demokratik kitle örgütleri adına açıklamayı DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün okudu. “Bir düğünü katliama çevirmenin dini, siyasi ve ideolojik hiçbir amacı ve açıklaması olamaz” sözleriyle başlayan açıklamada, hükümetin içeride ve dışarıda yürüttüğü savaş politikalarıyla ülkeyi bir katliamlar ülkesi haline getirdiği belirtildi. 

Şiddetin durdurulması için en büyük sorumluluğun hükümete düştüğünü belirten Görgün, sözlerini  “Bugüne kadar ki uygulamalarıyla 15 Temmuz darbe girişiminden doğru sonuçlar çıkarmadığı görülen hükümet yıkıcı politikalarında ısrar etmektedir. Bu politikalarla ülke yıkıma sürüklenmektedir. Hükümeti bir kez daha içerde ve dışarıda sürdürdüğü gerici, anti demokratik politikalara son vermeye çağırıyoruz.” diye sürdürdü.

Gerçek bir demokrasinin savaşı değil barışı kılavuz edinmesi gerektiğini ifade eden Görgün, IŞİD ve ardındaki güçlerin amacına ulaşmasını engellemek için emekten, barıştan, eşitlikten özgürlükten yana olan herkese yan yana gelme çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız