Aile Hekimlerinin İşçi Sağlığı ile İlgili Yükümlülükleri

Aile Hekimlerinin İşçi Sağlığı ile İlgili Yükümlülükleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile işçi sağlığının korunması bakımından alınması gereken önlemler çeşitli düzenlemelerle belirlenmiştir. Sektör ayrımı olmaksızın bir ve daha fazla çalışanı olan kamu ve özel bütün işyerleri ve tüm çalışanlar bu yasa kapsamındadır.

Yasaya ve tehlike sınıfına göre ASM ve TSM hekimlerini de ilgilendiren yükümlülükler şunlardır:

  • 01 Ocak 2013 tarihi itibarı ile 1 çalışanınız bile olsa Risk Analizi (Risk Değerlendirmesi), Acil Eylem Planı (Acil Durum Planlaması) yaptırmakla yükümlü ve çalışanlarınıza İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmak zorundasınız. Eğer 50’nin üstünde çalışanınız varsa iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğünüz bulunmaktadır.
  • 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
  • 01 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla ise 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve işyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu başlayacaktır.

( 12 Ağustos 2016 tarihinde basına yansıyan habere göre; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda iş sağlığı ve güvenliği uygulama süresi 1 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatıldı, henüz yasalaşmadı!)

ASM ve TSM’ler tehlikeli sınıfta işyerleridir. Bu yüzden işçi çalıştıran ASM’lerde 1 Ocak 2014 tarihinden beri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Yukarıdaki maddelere uyulmadığı takdirde uygulanacak idari cezalar;

İşyerinin risk analizi (risk değerlendirmesi) yapılmamış ise işverene; 3.000 Türk Lirası ve yaptırılmadığı her ay için 4.500 Türk Lirası para cezası, (1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığı düşünülürse ödenecek cezalar çok ciddi rakamlara ulaşacaktır.)

İşyerinde gerekli kontrol, ölçüm ve araştırmalar yapılmadıysa işverene; 1.500 Türk Lirası para cezası,

Çalışanlarına İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi aldırmayan  işverene, çalışan başına ayrı ayrı 500 Türk Lirası para cezası uygulanacaktır.

Bulundurmadığınız iş güvenliği uzmanı için 5.000 Türk Lirası, işyeri hekimi için 5.000 Türk Lirası para cezası uygulanacak ve bu cezalar aykırılığın devam ettiği her ay için devam edecektir. (Örneğin 1 yıl süre ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmayan bir işyerine ortalama 120.000 Türk Lirası ceza kesilecektir.)

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarını incelemek için tıklayınız.

 

86.21.02

Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç)

Tehlikeli

 

*6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ve 7. maddeleri ile Yürürlük başlıklı 38. maddesinden kaynaklanan bu zorunlulukta erteleme yapılmıştır.

Meclis'te geçen hafta kabul edilen torba kanun tasarısının 66. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 66- 20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2016" ibaresi "1/7/2017" şeklinde değiştirilmiştir."

Bu madde, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdam etmeyi öngören maddenin yürürlüğe gireceği tarihi düzenlemektedir.

Yapılan düzenlemeye göre, tüm kamu kurumları açısından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu 1 Temmuz 2017'e ertelenmiştir."