Yükseltepe ASM Hekimine Ziyaret

Yükseltepe ASM Hekimine Ziyaret

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile uygulanan sağlık politikaları, aşırı beklenti içine sokulan hastaların talepleri, yaratılan algı ve iş yerlerinin güvensizliği sonucunda sağlık alanında yaygınlaşan şiddet olaylarından bir diğeri Yükseltepe ASM’de yaşandı. Yükseltepe ASM’de görevli aile hekimi Dr. Burhan Güçlü rapor talebi yerine getirilmeyen bir hasta tarafından şiddete uğradı.

Yaşanan olay üzerine  Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülgün Kıran ile Ankara Tabip Odası Pratisyen Hekim ve Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Zafer Çelik 14 Ağustos 2018’de Yükseltepe ASM’de Dr. Burhan Güçlü’yü ziyaret etti. 

Dr. Güçlü ve ASM çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten ATO heyeti, yaşanan şiddet olayını tüm boyutlarıyla yansıtan kamera görüntülerini izledi. 

Dr. Burhan Güçlü ve ASM hekimleriyle yapılan görüşmede aile hekimlerinin sorunları, artan iş yükü ve hasta talepleri, hekimlerin güvencesiz çalışma ortamları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Şiddeti önlemenin yolunun, sağlık politikalarında yapılacak köklü değişikliklerden ve yetkili mercilerin topluma şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını anlatmasından geçtiği  konuşuldu. Sağlık çalışanlarının ve hatta toplumun kendilerini ilgilendiren tüm uygulamalarda; söz, karar ve yetki sahibi olması ile kesin çözüme ulaşılabileceği ve bunun da ancak örgütlenme ile mümkün olabileceği de görüşmede geçen başlıklardan oldu. 

Yaşadığı şiddet olayı karşısında Beyaz Kod vererek hukuki süreci başlatan Dr. Güçlü’ye sürecin takipçisi olması adına  Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından da hukuki destek sunulacak.