"Bir Halk Düşmanı" film gösterimi gerçekleştirildi

Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 03 Ocak Çarşamba günü "Bir Halk Düşmanı" film gösterimi ve ardından söyleşi gerçekleştirildi.

Ankara Tabip Odası'nda yapılan film gösterimine çok sayıda tıp öğrencisi ve hekim katıldı.


AİLE HEKİMLİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ – 2019

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun