Dr. Kamil Furtun Anmasında Sağlıkta Şiddet Lanetlendi

Dr. Kamil Furtun Anmasında Sağlıkta Şiddet Lanetlendi

29 Mayıs 2015 günü görevi başında katledilen Dr. Kamil Furtun tüm ülkede olduğu gibi Ankara’da da anıldı. Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın çağrısıyla 30 Mayıs günü biraraya gelen sağlık emekçileri Bakanlık önünde eylem yaptı.  Samsun’da bir yıl önce görevi başında katledilen Dr. Kamil Furtun nezdinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anıldığı eylemde sağlıkta şiddet lanetlendi.

Eyleme, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası adına Başkan Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Mine Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Emel Bayrak, Dr. Zafer Çelik ve Dr. Onur Naci Karahancı ile SES Ankara Şube adına Hüsnü Yıldırım katıldı.

Dr. Mine Önal tarafından okunan ortak açıklamada Dr. Kamil Furtun cinayetindeki ihmallere dikkat çekildi. Cinayetten bir gün önce bu kişinin sağlık çalışanları için risk oluşturduğunun hastanenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı tutanaklarına yansıdığının altını çizen Dr. Mine Önal “Hastane idaresi neden önlem almamıştır?” diye sordu. Olayın açığa çıkmasını engellemek için, bilgi ve belgeleri sızdırmakla suçladıkları hastane çalışanlarına soruşturmalar açıldığını kaydeden Dr. Mine Önal “Ne yazık ki sağlık alanında yaşanan şiddete karşı, en can alıcı durumda dahi Bakanlığın tutumu bu olmuştur” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod verilerine göre Türkiye’de her gün 30 sağlık çalışanının görevi başında şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Dr. Mine Önal “Sağlık alanında yaşanan şiddetin sorumlusu hekimler ya da sağlık emekçileri değildir. Sorumlu AKP iktidarı ile tanıştığımız sağlıkta dönüşüm programıdır” diye konuştu. Dr. Mine Önal basın açıklamasının sonunda görevi başında hayatını kaybeden tüm meslektaşlarını anarak “Hiç birini unutmayacağız, unutturmayacağız!” dedi.

Basın açıklamasının ardından kısa bir konuşma yapan TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Dr. Kamil Furtun’un ölümünün birinci yılında Samsun’da mezarı başında, çalıştığı hastanenin önünde ve kent merkezinde yürüyüşle anmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Dr. Bayazıt İlhan sözlerine şöyle devam etti: Bakanlığın önünde bir kez daha söylüyorum ki bu cinayette ciddi ihmaller vardır. Delilleri Bakanlığa sunmuş olmamıza rağmen; Bakanlık hiç bir idare tasarrufunda bulunmamakta ve yetkililer koltuklarında oturmaya devam edebilmektedir. Kamil Furtun cinayetinde açık ihmali bulunan kişilerin koltuklarında rahatça oturmalarına bu ülkenin sağlık emekçileri izin vermez. Bizi bu şekilde ölüme sürükleyenlerin cezalandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de hükümetin sağlıkta dönüşüm programını eleştirerek “Dünyanın hiç bir ülkesinde doktorlar risk altında değilken Türkiye’de doktorlar risk altındadır. Tabiplerimizin her daim yanlarında olduğumu belirtirken Dr. Kamil Furtun ve diğer doktorların hayatlarını kaybetmelerini buradan lanetliyorum” dedi.

“Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir”, “Dr. Kamil Furtun ölümsüzdür” sloganlarıyla basın açıklaması sona erdi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.