"Fidel Es Fidel" belgesel gösterimi düzenlendi

Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 29 Kasım Çarşamba günü "Fidel Es Fidel" belgesel film gösterimi gerçekleştirildi.

Ankara Tabip Odası'nda yapılan film gösterimine çok sayıda tıp öğrencisi ve hekim katıldı.


AİLE HEKİMLİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ – 2019

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun