Temel Geriatri Güncelleme Kursu “Yaşlılarda Nöropsikiyatrik Hastalıklara Yaklaşım”

Temel Geriatri Güncelleme Kursu “Yaşlılarda Nöropsikiyatrik Hastalıklara Yaklaşım”

  • 17/11/2017 14:06

Geriatri ile ilgilenen, bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen hekimlere yönelik “Yaşlılarda Nöropsikiyatrik Hastalıklara Yaklaşım” başlıklı Temel Geriatri Güncelleme Kursu Ankara Tabip Odası’nda 16 Aralık 2017 (Cumartesi) tarihinde gerçekleştirilecektir.

Düzenleme: Türk Geriatri Derneği, Ankara Tabip Odası

Genel Bilgiler:

Geriatri ile ilgilenen, bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen birinci basamak hekimleri ve kurum hekimlerine yönelik olarak planlanmıştır.

Kurs dili: Türkçedir.

Kurs Mekanı: Ankara Tabip Odası Mithatpaşa cad. No:62/18 Kızılay/Ankara 

Detaylı Bilgi için Umut Evşen: 312-4188700-118

Kurs Düzenleme Kurulu adına

Doç. Dr. Asuman Doğan     e-postadrasudogan@gmail.com

Dr. Figen Şahpaz                e-posta:figensahpaz@gmail.com


mamak halı yıkama çankaya halı yıkama