“Soma’yı Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız…”

“Soma’yı Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız…”

Soma’da yaşanan maden faciası, emek ve meslek örgütlerinin katıldığı eylemle protesto edildi. DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelen örgüt üye ve temsilcileri “Soma’yı Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız…” diye seslendi. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ve birçok hekim de eyleme katıldı.

Giderek artan iş cinayetlerine dikkat çekmek ve Soma maden faciasının ikinci yılında yaşamını yitiren 301 madenciyi anmak için ortak basın açıklaması yapıldı.

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi “Kaza değil cinayet!” sloganları atarak Madenciler Anıtına yürüdü. Hayatını kaybeden madenciler anısına anıtın önüne karanfil bırakıldı ve ardından dört örgüt adına basın açıklaması okundu.

Açıklamada “Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan sonra dahi her ay onlarca emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam etmektedir. Hükümet ve ilgili kamu kurumları tarafından faciadan sonra alınan ders nedir diye bakıldığında, sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni katliamlara zemin hazırlamak dışında bir şey görülmemektedir. Bu acı gerçek, ülkemizde emeği ile geçinen milyonlarca işçiye ölümden, sakatlanmaktan ve sömürülmekten başka bir şeyin reva görülmediğini ortaya koymaktadır.” denildi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.