“Soma Maden Faciası ve Gerçekler” Paneli Düzenlendi

“Soma Maden Faciası ve Gerçekler” Paneli Düzenlendi

Ankara Tabip Odası ve TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 11 Mayıs tarihinde “Soma Maden Faciası ve Gerçekler” paneli düzenledi.  İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen panele Ankara Tabip Odası adına ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut ve Genel Sekreter Dr. Mine Önal katıldı.

Soma Maden faciasının nedenleri ve sonuçları,  ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu ve TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Torun tarafından masaya yatırıldı.