Sağlıkta Dönüşüm Şiddetle Sürüyor

Sağlıkta Dönüşüm Şiddetle Sürüyor

Çanakkale Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Dr. Yusuf İlker Çömez'in görev yaptığı poliklinikte bıçaklı saldırıya uğramasıyla yeni bir sağlıkta şiddet olayı ile karşı karşıya kaldık. Ne yazık ki daha önce meslektaşlarımızı aramızdan da ayıran benzer saldırılara bir yenisi eklemiştir. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmekte olan meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Hepimiz biliyoruz ki AKP iktidarıyla birlikte tanıştığımız sağlıkta dönüşüm programı performans sistemiyle, kışkırtılmış hasta talebiyle, Türkiye nüfusunun çok üzerindeki yıllık acil servis başvurularıyla, yöneticilerin hekimleri hedef gösteren söylemleri ve değersizleştirme politikaları ile sağlık alanındaki şiddeti hekimlerin günlük hayatının bir parçası haline getirmiştir.

Doktor Ersin Arslan’ın görevi başında katledilmesinden sonra sağlık örgütlerinin yıllardır haykırdığı şiddeti Sağlık Bakanlığı da nihayet görmüş ve 113 şiddet bildirim sistemini kurmuştur.

Sağlık Bakanlığı 113 Beyaz Kod kayıtlarına göre; 14 Mayıs 2012-31 Ekim 2015 tarihleri arasında sağlık alanında 37.205 şiddet bildirimi gerçekleşmiştir. Bunların 24.888’i sözel, 12.317’si fiziksel şiddettir.

Yani Türkiye’de her gün 30 sağlık çalışanı görevi başında şiddete maruz kalmaktadır.

Sağlık Bakanlığı bütün bu süre zarfında her gün yaklaşık 30 sağlık çalışanı şiddete uğrarken göstermelik uygulamalar dışında sorunun çözümüne yönelik hiçbir gayret içinde olmamıştır. Geçtiğimiz ay bizzat Sağlık Bakanı tarafından açıklanan sağlıkta şiddete sıfır tolerans eylem planında "Sürekli neden aynı hekimin şiddet gördüğü araştırılacak” ifadesi kullanılmıştır.

Yani Bakanlık hekimleri gördükleri şiddetin sorumlusu olarak kabul etmektedir.

Takdiri hekim kamuoyuna bırakıyoruz. 

Saygılarımızla.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu