“Güvenceli iş, güvenli gelecek, barış, demokrasi ve özgürlük” için Yaşasın 1 Mayıs!

“Güvenceli iş, güvenli gelecek, barış, demokrasi ve özgürlük” için Yaşasın 1 Mayıs!

Ankara Tabip Odası “Güvenceli iş, güvenli gelecek, barış, demokrasi ve özgürlük” için 1 Mayıs’ta Kolej Meydanı’ndaydı. 1 Mayıs Tertip Komitesi Bileşenleri; Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla “1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” kutlamalarına binlerce kişi katıldı.

1 Mayıs kutlamaları öncesi sabah saatlerinde, Tertip Komitesi, Gezi direnişi sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ü, 10 Ekim Ankara Garı, Merasim Sokak ve Güvenpark katliamlarında hayatını kaybeden yurttaşları anmak için katledildikleri yerlere karanfil bıraktı.

Son altı ay içinde Ankara’da yaşanan üç katliama rağmen binlerce emekçi 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Kurtuluş Meydanı önünde toplanan sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerin üye ve yöneticileri buradan Kolej Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

İşçilerden hekimlere, mimarlardan, öğrenci ve öğretmenlere, kadınlardan LGBTİ bireylere; binlerce kişi “Yaşasın 1 Mayıs” “İnsanca, barış içinde  bir yaşam; laik, özgür, demokratik bir Türkiye” “Barış, emek, özgürlük”, “İş kazalarına, işçi ölümlerine son” sloganları atarak taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlarıyla alana geldi.

Katliamlarda ve emek, barış, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından alanda yerini alan binlerce kişi, “1 Mayıs Marşı”nı söyledi.

 

Tertip Komitesi adına ortak metni DİSK Genel-İş Yöneticisi Çetin Çalışkan okudu. Sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı ilçelerde yaşananları hatırlatan Çalışkan sivillerin öldürüldüğünü, insanların günlerce cenazesini alamadığını belirtti. Güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracak düzenlemelerin TBMM gündemine getirilmesini eleştiren Çetin çalışkan “Kiralık İşçilik yasası ile simsarlığı, üçkağıtçılığı hayata geçirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Çalışkan, hükümetin “taşeron işçilere kadro müjdesi” diye duyurduğu düzenlemenin aldatmaca olduğunu belirterek, “Sözleşmeli personel adı altında yaptıkları, taşeron şirket işçilerinin açtığı muvazaa davalarından kurtulmak ve kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaktır. Bunlar sözleşmeli personel diye yeni bir ucube yaratarak işçileri güvencesiz çalışmaya mahkum edecektir” dedi.

 

Çetin Çalışkan, konuşmasını “Demokratik, özgür, bağımsız, ayrımsız, sömürüsüz bir dünya ve Türkiye, bizim işçi sınıfının ellerinde yükselecektir. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçi sınıfının birliği ve dayanışması!” sözleriyle bitirdi.

Ortak Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut da 1 Mayıs konuşmasına dünyadaki tüm işçileri selamlayarak başladı. Kayıtsız çalışmanın, taşeronlaşmanın sancılı süreci içerisinde yine buruk bir bayram kutladıklarını kaydeden Dr. Vedat Bulut “ İş kazalarının, iş cinayetlerinin, çocuk işçiliğinin tüm acımasızlığı ile var olduğu ülkemizde, insanca, özgürce, kardeşçe bir yaşam arzusu ile barış içinde olmak arzusu ile 1 Mayıs İşçi Bayramında alanlardayız” dedi. Soma, Ermenek iş cinayetlerinde suçlunun belli olduğunu belirten Dr. Bulut “Yüzlerce iş kazasını ve işçilerin-emekçilerin meslek hastalıklarını görmezden gelenler ölümler ve sakat bırakmalardan sorumludur.” diye konuştu.  İşçi sınıfına dayatılmaya çalışılan “kiralık işçilik” çalışma biçimini modern köleliğe benzeten ATO Başkanı Dr. Bulut devletin otoriterleşerek gücünü sermayedar için seferber ettiğini belirtti.

Dr. Vedat Bulut’un konuşmasının devamı şöyle;

“Bugün Emek ve Dayanışma için alanlardayız. Bugün kanımızın, terimizin hakkı için dayanışmaya dünden daha çok muhtacız. İşçi Bayramını ülkemizde ilk kez 1923 yılında kutladık. 130 yıl önceki (1886) günlük 8 saatlik çalışma saati için direnen işçi kardeşlerimizin 4 Mayısta katledilişini unutmadık. Grev kırıcılar o zaman da vardı. 1977 yılında Taksimde öldürülen 34 kardeşimizi unutmadık. Emekçi katilleri o zaman da vardı. İşçilerin grev haklarını, sendikal haklarını biçen darbecileri tanıyoruz. Sermayeden yana olan darbecilerin öldürdüklerini hatırlıyoruz. İşkence izlerini taşıyanların bir kısmı halen aramızdadır ve tarihin canlı tanıklarıdır. Bu nedenle meydanlardayız. Tarihe emek kazımış binlerce emekçi-işçi kardeşimizin anısına saygımız ve onurumuz olan emeğimizin hakkı için meydanlardayız.

Hɑklɑrı için ölenlere minnet ve şükrɑn, ɑkɑn tere selɑm ve sɑygı ile 1 Mɑyıs İşçi ve Emekçi Bɑyrɑmı Kutlu Olsun. Emeğin ve emekçinin bayramı, 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!”

“1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” şarkılarla, türkülerle, halaylarla sona erdi.

Ankara Tabip Odası 1 Mayıs Tertip Komitesi