Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu 22 Nisan 2017 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ara Genel Kurul’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan seçimine geçildi. Dr. Korel Yalman, Dr. Ebru Basa, Dr. Arif Müezzinoğlu ve Dr. Olgu Nur Deveci Divan üyeliğine seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut yaptığı açılış konuşmasında ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek “Ankara Tabip Odası OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla işlerini kaybeden ve açığa alınan meslektaşlarının yanında oldu ve her türlü hukuki desteği sundu” sözlerini kaydetti.

TTB Merkez Konseyi Dr. Raşit Tükel de Ara Genel Kurul’a katılan meslektaşlarını selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.

ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Önal 2016-2017 dönemi çalışma raporunu, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik mali raporu, Dr. Atila Ilıman da denetleme kurulu raporunu sundu.