Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu

Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu

Ankara Tabip Odası’nın 6023 Sayılı yasa kapsamında gerçekleştireceği Ara Genel Kurulu 22 Nisan 2017 tarihinde, 10:00 -17:00 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündem ile gerçekleştirilecektir.

Bağımsız, demokratik, laik, barış içinde bir ülkede, hekimlik mesleğinin değerinin bilindiği, herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti sunumunun gerçekleşeceği güzel günler için bir yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalara verdiğiniz destek ve katkı için teşekkür ediyor, Ara Genel Kurulumuza katılımınızı bekliyoruz.  

GÜNDEM

22 NİSAN 2017 CUMARTESİ GÜNDEMİ

Başlama Saati:10:00

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Divan Seçimi
  3. Ankara Tabip Odası Başkanının Açış Konuşması
  4. Konukların Konuşmaları
  5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun, Mali Raporun ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
  6. Raporların Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbrası
  7. Tahmini Bütçenin Okunması ve Kabulü
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış