Asistan hekimler nitelikli uzmanlık eğitimi istiyor

Asistan hekimler nitelikli uzmanlık eğitimi istiyor

Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 5 Nisan Asistan Hekim Günü’nde asistan hekimlerin sorunları ve taleplerine dikkat çekmek için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde bir basın açıklaması düzenlediler.

Basın açıklamasında 29 Kasım- 7 Aralık tarihleri arasında 515 asistan hekimin katılımıyla gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi anketinin sonuçları paylaşıldı. Asistan hekimlerin, uzmanlık eğitimi ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlarını gün yüzüne çıkaran anketin sonuçlarına göre asistan hekimlerin yüzde  55’i  uzmanlık eğitimini yeterli bulmuyor.  Eğitim kurumundan yeterli donanımda bir uzman hekim olarak mezun olacağını düşünenlerin oranı  ise sadece  yüzde 32. Asistanların yüzde 81’i sağlıksız koşullarda çalıştıklarını ifade ederken ankete katılan asistanların  yüzde 68’i en az bir kez istifa etmeyi düşündüğünü söyledi.  Ankete katılan asistanların yüzde 98’i öncelikli olarak nitelikli uzmanlık eğitimi istediklerini belirttiler.

Ankete katılan asistan hekimlerin yüzde 53’ü “Günaşırı nöbet tutuyor musunuz?” sorusuna  “Evet” yanıtı verdi. Asistan hekimlerin,  yüzde 82’si günaşırı nöbet tutmanın yasal olmadığını bildiklerini belirtti. Gün aşırı nöbet tutmaya itiraz eden asistanların yüzde 93’ü mobbinge maruz kaldıklarını ifade etti. Anket sonuçları asistanların yüzde 82’sinin mobbinge uğramamak adına gün aşırı nöbet konusunda sessiz kaldıkları sonucunu ortaya çıkardı.

Anket sonuçlarının açıklanmasının ardından  asistan hekimler, haksız, hukuksuz ihraç edilen kamu görevlilerinin görevlerine iade edilmesi, sağlıkta şiddetin sona ermesi, nitelikli uzmanlık eğitimi verilmesi, hastalara yeterli sürenin ayrılması, insanca çalışma koşullarının sağlanması, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret kazanılması taleplerini ilettiler.

Basın açıklaması hekimlerin hastanenin bahçesindeki  “Hayır  Ağacı”na 16 Nisan referandumunda neden hayır  diyeceklerini açıklayan notlar asmasıyla son buldu.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız