"Sağlıkta Şiddete ve Ölümlere Alışmayacağız"

Aksaray'ın Eskil ilçesi Bozcamahmut köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimi Dr. Hüseyin Ağır, görevi başında daha önce aynı ASM’de çalışan hemşirenin emekli polis eşi tarafından 29 Mart 2017 tarihinde kurşunlanarak öldürüldü.

Dr. Hüseyin Ağır’ın öldürüldüğü günün haftası olan 5 Nisan 2017 Çarşamba günü ülke genelinde ‘Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ve ölümlere alışmayacağız, susmayacağız’ etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ankara’da 10.30’da, aile sağlığı merkezleri bahçesinde sağlık çalışanlarının katılımıyla başlayan anma etkinlikleri, 12.30’da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde yapılan basın açıklamasıyla devam etti.  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde gerçekleştirilen “Dr. Hüseyin Ağır Öldürüldü! Sağlıkta Şiddete ve Ölümlere Alışmayacağız” başlıklı basın açıklamasına Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Mine Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Zafer Çelik, Dr. Onur Naci Karahancı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör ile sağlık emekçileri katıldı.

Dr. Zafer Çelik tarafından okunan açıklamada Türkiye’de her gün 31 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığına dikkat çekildi. Dr. Zafer Çelik sağlıkta şiddetin en önemli nedeni olarak sağlık ortamının para kazanılan bir hizmet sektörü haline dönüşmesini gösterdi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini hatırlatan Dr. Çelik “Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Dr. Hüseyin Ağır’ı kaybetmenin üzüntüsünü yürekten hissediyor, ailesine ve meslektaşlarımıza bir kez daha baş sağlığı diliyoruz” sözlerini kaydetti.

Sağlıkta Şiddete HAYIR! Pankartı açan sağlık çalışanları sık sık “Sağlıkta Şiddet Sona ersin!” sloganı attılar.

Dr. Selma Güngör de sağlıkta şiddetin son bulması için hükümetin sağlığı piyasalaştıran politikalardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Türk Tabipleri Birliği’nin yasa tasarısı hazırladığını belirten Dr. Güngör, meclisi, bu konu hakkında toplanmaya ve bu tasarıyı yasalaştırmaya çağırdı.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.