ATO Yönetimine Dava Açıldı! Maltepe Esnafı için Ticaret Sağlıktan Önemli

ATO Yönetimine Dava Açıldı! Maltepe Esnafı için Ticaret Sağlıktan Önemli

Maltepe Pazarı Seyyar Satıcılar Dayanışma ve İşletme Kooperatifi ticareti halk sağlığına tercih etti. 

Maltepe Havagazı Fabrikası'nın yıkım süreci “pes” dedirten bir davaya konu oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesine yakınlığı ile bilinen Maltepe Pazarı Seyyar Satıcılar Dayanışma ve İşletme Kooperatifi, Ankara Tabip Odası ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni esnafın zarara uğradığı, pazara gelen müşteri sayısının azaldığı gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Ankara Tabip Odası ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Maltepe Havagazı Fabrikası'nın yıkımı sürecinde halkın sağlık hakkını korumaya odaklanmış kamu yararına iş ve eylemleri, birer "haksız fiil" kabul edilerek  tazminat davasına konu yapıldı.

Maltepe Pazarı Seyyar Satıcılar Dayanışma ve İşletme Kooperatifi, Ankara Tabip Odası ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeleri aleyhine Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir tazminat davası açtı. Davada, Ankara Tabip Odası ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin asbestli yıkımın yol açtığı zarar ve tehlikelerden kaynaklı yetkililer ile halkı uyarmaya dönük açıklamaları nedeniyle, Maltepe Pazarı esnafının zarara uğradığı, pazara gelen müşteri sayısının azaldığı iddia edildi. 

Davaya karşı yazılı savunmada bulunan Ankara Tabip Odası hukuk bürosu avukatları tarafından, Ankara Tabip Odası’nın Anayasa'nın 135. maddesi ile 6023 sayılı TTB Yasası hükümlerine göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğu ve anılan 6023 Sayılı Yasa'nın 4’üncü maddesinde tabip odasına verilen kamusal görev, yetki ve yükümlülükler kapsamında; "Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak" ve "Halkın sağlığını korumak" hususlarına açık biçimde yer verildiği dile getirildi.

Savunmada,  tazmin talebine konu yapılan ve "haksız fiil" olarak nitelenen eylemlerin; kamu tüzel kişiliğine haiz bir meslek örgütünün, yasa ile tanınmış görev ve sorumlulukları kapsamında, hukuka uygun olduğu gibi; hukukun, kamu yararı ve hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı çabalar olduğu vurgulandı.

Maltepe Pazarı esnafı nezdinde ola ki bir zarar, bir ticari kayıp doğmuş ise, bunun failinin, asbestli havagazı fabrikasının yıkımını mevzuata ve usule aykırı biçimde gerçekleştiren, kamusal sorumluluklarını yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olduğu belirtilen savunmada; tabip odasının, yıkım bölgesinde faaliyet gösteren ve şüphesiz bu nedenle kendi sağlıkları da tehlike altında olan Maltepe Pazarı esnafı da dahil, halkın sağlık hakkını koruma yolunda hukuka uygun ve hatta kamu yararı açısından elzem bir çabayı sergilediği dile getirildi.