Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu’nda aşı konusu tartışıldı

Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu’nda aşı konusu tartışıldı

Anayasa Mahkemesinin tartışmalı aşı kararı Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunda masaya yatırıldı. Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’nun düzenlediği sempozyum 25 Mart Cumartesi günü Ankara’da yapıldı. Bu yıl 16’cısı düzenlenen sempozyumda “Bir Sistem Sorunu Olarak Aşı” konusu işlendi.  

Sempozyumun açılışında Eren ailesi adına bir konuşma yapan Gönül Eren, Türkiye’de son zamanlarda kızamık, çocuk felci gibi hastalıkların yeniden gün yüzüne çıktığını, Sağlık Bakanının evet kampanyasına çıkmaktan bu konulara ayıracak vakit bulamadığını söyledi. Gönül Eren,  asbetli havagazı fabrikasının yıkımında sorumluluğu bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğu için Ankara Tabip Odası’na teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Necati Dedeoğlu da konuşmasında bulaşıcı hastalık mücadelesinin en önemli silahı olan aşının biyolojik bir ürün olmasının yanında stratejik önemi olduğunu vurguladı. Dr. Dedeoğlu, kendi aşısını üretemeyen ülkelerin halk sağlığını riske atmış olacağını söyledi. Bulaşıcı hastalıkların yok olduğu, artık aşıya gerek kalmadığı gibi hurafelerin dolandığını belirten Dr. Dedeoğlu, bazı hastalıklar çok azalsa, görülmese bile bütün dünyada bitmediği sürece aşılamaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından  “Türkiye’de Aşı Üretimi ve Türkiye’nin İktisadi Yapısı” başlıklı panele geçildi.  Dr. Mine Önal’ın oturum başkanlığını yaptığı panele konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Korkut Boratav ve İzmir Dayanışma Akademisinden Dr. Feride Aksu Tanık katıldı. Panelde Korkut Boratav  “Türkiye’nin 24 Ocak 1980 Sonrası ve Öncesi İktisadi Yapısının Karşılaştırılması” konusunu ele aldı. Dr. Feride Aksu Tanık da “Türkiye’de Aşı Üretiminin Kısa Tarihçesi ve Aşı Üretiminin Dinamikleri” konusunda bir sunum yaptı.

Dr. Erhan Nalçacı’nın oturum başkanlığını yaptığı “Küba’da Aşı Üretimi” başlıklı panelde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Görevlisi Dr. İlker Belek “Küba’da Toplumsal Yapı ve Sağlık”, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. Emekli Öğretim Görevlisi Dr. Akif Akalın da “Küba’da Aşı Üretiminin Tarihçesi” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumun son oturumunda “Türkiye’de Aşılama” konusu ele alındı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Dr. Olgu Nur Dereci ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD. Doktora öğrencisi  Emine Topçu “Aşıyı Kabul Etmeme “özgürlüğü” Kabul Edilebilir mi? ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Görevlisi Dr. Mehtap Türkay da “Aile Hekimliğinde Güncel Aşılama Verileri Gerçeği Ne Kadar Yansıtıyor?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Sempozyumun sonunda aşı, kürtaj, sezaryen, aile planlaması karşıtlığının modernliğe karşı çıkan, siyasi bir müdahale olduğu ve bu konulara bütüncül bakmak gerektiği, aşılama ile ilgili sorunların bir sistem sorunu olduğu sonucuna varıldı. Sempozyum katılım belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.