“İktidarın Hedef Gösterdiği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yalnız Değildir!”

“İktidarın Hedef Gösterdiği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yalnız Değildir!”

TMMOB’nin Anayasa değişikliği referandumu konusunda almış olduğu Hayır kararını protesto etmek bahanesiyle 22 Mart Çarşamba günü TMMOB’ne provokatif bir saldırı gerçekleştirildi.

Bu saldırı karşısında Ankara emek ve meslek örgütleri de TMMOB’ne destek olmak amacıyla 23 Mart Perşembe günü Ankara Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

“İktidarın Hedef Gösterdiği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yalnız Değildir!” başlıklı basın toplantısına Ankara Tabip Odası, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu  ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yöneticileri katıldı.

Ortak açıklamayı yapan ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Önal “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ülkenin dört bir yanındaki üyeleri ile sürdürdüğü referanduma ilişkin “HAYIR” kampanyasına karşı AKP’nin, bindirilmiş kıtalarla atağa geçtiğini ifade etti. Emek ve meslek örgütlerine karşı “Tek Adamlığı” ve “Olağanüstü Hali” dayatan AKP’nin düşünce ve ifade hürriyetine tahammülü olmadığını belirten Dr. Önal “Kendileri ile aynı sözcüklerle konuşmayanları ya soruşturmakta ya tutuklamakta ya da medyada hedef göstermektedir” dedi.

Dr. Mine Önal basın açıklamasını “Ülkenin Geleceği İçin Emek ve Meslek Örgütlerinin Yanıtı HAYIR”dır! AKP iktidarına ve OHAL yağmasına “HAYIR” diyoruz!” sözleriyle bitirdi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.